Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” – ANDOR DRIVE GROUP SRL

Iasi - 1 noiembrie 2021

Comunicat tip General in Logistica/Transport

ANDOR DRIVE GROUP SRLSRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de
lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute
în anexa nr.2” proiect număr RUE 9419 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de
lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

MASURA 2

MASURA 2

ANDOR DRIVE GROUP SRLSRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 9419 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital delucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Iaşi, M2-6609 / 09.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ANDOR DRIVE GROUP SRL.Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.

- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe operioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 3 28.518,1425  lei din care: 285.667,95 lei grant acordat 42.850,1925 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prinProgramul Operațional Competitivitate 2014-2020