Inceperea etapei a II-a a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov

BUCURESTI - 12 iunie 2024

Comunicat tip General in Constructii

Apă - Canal Ilfov S.A. a semnat contractul de finanțare prin care continuă investițiile demarate și finalizate parțial prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Sigle

Sigle

S.C. Apă - Canal Ilfov S.A., operatorul regional de apă și canalizare din județul Ilfov, este o companie dedicată furnizării serviciilor de apă potabilă și canalizare, precum și implementării de proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în județul Ilfov. Compania gestionează sistemele de canalizare, asigurând colectarea și tratarea apelor uzate pentru a proteja mediul înconjurător și sănătatea publică.

La data de 06.06.2024, S.C. Apă - Canal Ilfov S.A. a semnat contractul de finanțare prin care continuă investițiile demarate și finalizate parțial prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, esențiale pentru îndeplinirea țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relative.

Etapa a II-a a ,,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov” în perioada 2014-2020 – ETAPA II, cod SMIS 318805, este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 și are o durată de implementare de 84 luni, cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2027. Valoarea totală a proiectului este de 1.531.107.601,62 lei, din care fonduri europene nerambursabile in valoare de 484.297.643,32, buget național 702.231.582,85 lei și cofinanțare beneficiar 24.214.882,14 lei.

În cadrul etapei a II-a a proiectului, vor fi realizate următoarele investiţii: 

 În reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă:

  Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune şi conducte de alimentare cu apă potabilă – 686,52 km;
  Populaţie racordată la reţeaua publică de apă potabilă - 190.608 persoane;
  Foraje – 44 bucăţi;Rezervoare înmagazinare apă – 23 bucăţi;
  Staţii pompare apă - 25 bucăţi;
  Staţii tratare apă -26 bucăţi.

 În reţeaua publică de canalizare:

  Extindere şi reabilitare conducte de canalizare – 752.09;
  Populaţie racordată la reţeaua publică de canalizare  - 145.601 persoane;
  Staţii de epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e. - 5 bucăţi;
  Staţii de epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e – 6 bucăţi;
  Staţii pompare apă uzată – 291 bucăţi.

Etapa a II-a proiectului va aduce beneficii semnificative comunității prin îmbunătățirea accesului la apă potabilă, se vor construi și extinde rețelele de distribuție a apei potabile în zonele care nu au fost acoperite până acum sau care necesită modernizări pentru a îndeplini standardele actuale. Rețelele vor fi reabilitate sau înlocuite, reducând astfel pierderile de apă și îmbunătățind fiabilitatea serviciilor de furnizare a apei. Se vor construi noi rezervoare de apă și se vor mări capacitățile existente pentru a asigura un flux continuu și stabil de apă potabilă, chiar și în perioadele de consum ridicat. De asemenea, se vor introduce sisteme avansate de monitorizare și control pentru a detecta rapid eventualele probleme în rețea și pentru a gestiona eficient resursele de apă.

Prin realizarea acestor obiective, proiectul va avea un impact pozitiv semnificativ asupra comunităților locale, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii de bază și la protejarea mediului, în conformitate cu obiectivele strategice stabilite în Planul de Dezvoltare Durabilă al județului.

Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 sprijină inițiativele menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a României, în conformitate cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/apa-canal-ilfov-s-a/inceperea-etapei-a-ii-a-a-proiectului-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-in-judetul-ilfov