COMUNICAT DE PRESĂ

Suceava - 23 decembrie 2020

Comunicat tip General in #CSRcovid19

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile pentru întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019

Beneficiar:

 

APETREI IULIAN-PAUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul în SUCEAVA, localitatea Suceava, str. Str. SLT. TURTURICĂ, nr. 11, , telefon 0745016603, înregistrată sub nr. F33/108/2018 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 38851705, reprezentată legal prin Iulian-Paul Apetrei.

 

Obiectivul măsurii:

 

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Durată proiect:

 

Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:

-  o perioadă de implementare de maxim 90 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil;

-  o perioadă de 6 luni de menţinere activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program;

 

Valoare proiect: 9679 RON

 

 

Date de contact: Apetrei Iulian-Paul (administrator) tel: 0745/473 998, e-mail: apetrei.iulian@gmail.com