CERERE PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI

BUCURESTI - 6 iulie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

APEV Romania intentioneaza sa inainteze la MAPDR un program intitulat „Promovarea vinurilor romanesti pe piata SUA”, in valoare de 2,5 mil. EUR si cu o durata de trei ani (2010-2012).

Proiectul va fi lansat in cadrul creat de Apelul MAPDR catre organizaţiile profesionale şi interprofesionale din sectorul agroalimentar, pentru depunerea de programe de informare şi promovare în ţări terţe, co-finantate din fonduri publice (UE 50%, statul roman 30%) si fonduri private (membrii APEV, cu o contributie de 20%), conform conditiilor specificate in Caietul de sarcini, publicat pe site-ul MAPDR.

Proiectul urmareste promovarea vinurilor cu denumiri de origine controlată şi/sau indicaţie geografică protejată, precum şi a vinurilor produse din soiuri autohtone de viţă de vie pe piata SUA.

Cadrul legal este asigurat de: Regulamentul (CE) 3/2008 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte; Regulamentul (CE) 501/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 3/2008 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte; si Ordinul MAPDR 218/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe terţe pieţe.

In cazul in care proiectul va fi admis, APEV Romania va trebui sa apeleze la serviciile unui Organism de punere in aplicare si, in acest sens, lanseaza prezenta procedura de selectie, constand din:
(1) lansarea apelului de depunere a Exprimarii interesului (termen 1 august 2009) si
(2) invitarea firmelor inscrise pe lista scurta la licitatia din 1 septembrie 2009.

Firmele interesate, care considera ca indeplinesc conditiile de eligibilitate cerute de APEV Romania, sunt invitate sa ne contacteze.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/apev/cerere-pentru-exprimarea-interesului