BLOCKBUSTER MEDIA finalizează PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU VIITORII PROFESIONIȘTI ÎN DOMENIUL MEDIA – MEDIASTART

BUCURESTI - 30 septembrie 2022

Comunicat tip General in Media / Publicitate

BLOCKBUSTER MEDIA finalizează PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU VIITORII PROFESIONIȘTI ÎN DOMENIUL MEDIA – MEDIASTART, dedicat studenților din învățământul terțiar universitar și non-universitar.

MediaStart

MediaStart

BLOCKBUSTER MEDIA SRL împreună cu partenerul RINGIER ROMÂNIA SRL anunță finalizarea stagiilor de practică în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media - MEDIASTART” cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/626/6/13/132652,  Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Operaţiunea – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Obiectivul general:

-        proiectul a vizat îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României (din care 33 studenți din mediul rural) și înscriși la o universitate de profil din țară.

Stagiile de practică s-au derulat cu precădere în domenii de specializare cum ar fi:  Jurnalism, Media, Comunicare, Relații Publice, Limbi Straine, Marketing, Management, Teatru și Film,  altele specifice domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Scopul proiectului:

-        a fost acela de a oferi servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe la nivelul actual al pieței muncii, precum și facilitarea si organizarea unor stagii de practică și învățare în diverse companii partenere din sectoarele economice cu potential competitive conform SNC și SNCDI.

Rezultate așteptate:

-        Realizarea de stagii de practică pentru un număr de 322 de studenți

-        Calificarea unui număr de 236 de studenți

-        Continuarea studiilor/cursuri de formare pentru 37 de studenți

-        Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 126 de studenți

 

Valoarea totală eligibila a proiectului: 4,711,091.17 lei

Durata proiectului: proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 01.10.2020-30.09.2022

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe detalii vizitați website-ul  www.mediastart.ro

Beneficiar:

BLOCKBUSTER MEDIA SRL

CUI: RO 14525205

Reg.Com.: J40/2183/2002

Tara: ROMANIA

Adresa: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. PANTELIMON,

NR. 247, BL. 54, SC. 1, ET. 16, AP. 92

Județ: BUCURESTI

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asiami-concepts-and-crafts-srl/blockbuster-media-finalizeaza-programul-de-pregatire-practica-pentru-viitorii-profesioni-ti-in-domeniul-media-mediastart