Conferinta de presa pentru lansarea oficiala a proiectului: “De la subzistență la sustenabilitate - DURABIL”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Locul desfasurarii: Palatul Administrativ (sala mare)

Organizator: Asociatia Catalactica-filiala Teleorman

Conferinta de presa pentru lansarea oficiala a proiectului: “De la subzistență la sustenabilitate - DURABIL”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Asociatia pentru Dezvoltare și Promovare Socio-economică CATALACTICA-filiala Teleorman organizeaza miercuri 31 martie 2010, începând cu ora 11.00 o conferința de presă ce va avea loc in sala de ședinte a Palatului Admninistrativ din str. Dunării nr.178 (clădirea Prefecturii) din Alexandria, județul Teleorman, organizată cu prilejul lansării oficiale a proiectului “De la subzistență la sustenabilitate - DURABIL”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 februarie 2010 – 31 ianuarie 2013, în parteneriat cu Primăria Vîlcele - jud.Olt, Primăria Olteni - jud. Teleorman, Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC și Bolt International Consulting - L. Katsikaris & Co Limited Partnership din Grecia și are ca obiectiv principal dezvoltarea și flexibilizarea pieței muncii din mediul rural prin creșterea ponderii activităților neagricole, prin promovarea culturii antreprenoriale și prin atragerea în activități neagricole a persoanelor din agricultura de subzistență și a celor neocupate.

La conferință vor participa membri ai Asociației CATALACTICA, reprezentanți ai partenerilor în proiect, ONG-uri, reprezentanți ai Primăriei Alexandria, mass-media etc.
Cheltuielile de transport vor fi suportate de catre organizatori.

Va rugăm sa confirmați participarea dumneavoastră la acest eveniment până la data de 30 martie 2010 orele 16.00, la nr. de telefon fix: 0247/311.726, mobil 0751/156.055 sau la adresa de e-mail: criscrinteanu@yahoo.com

Vă mulțumim anticipat pentru participarea la acest eveniment si suntem convinși că implicarea dumneavoastră în implementarea proiectului va contribui la succesul acestuia.


Cristina CRINTEANU,
Manager proiect,
Te.: 0247/311.726
Mobil: 0751/156055

Despre ASOCIATIA CATALACTICA

Asociaţia “CATALACTICA” este o persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală şi non-profit, având o structură deschisă.
Asociaţia “CATALACTICA” are ca scop principal dezvoltarea şi promovarea socio-economică a tuturor categoriilor de persoane din societate, fără deosebire de vârstă, sex, naţionalitate, opţiune politică sau religioasă.
Asociaţia extinde şi diversifica programele derulate de Fundaţia ECHOSOC încă din 1996.
Principalele activităţi desfăşurate de către organizaţia noastră sunt:
1. Furnizare de servicii sociale în parteneriat cu administraţiile locale şi serviciile publice
2. Servicii de pregătire pentru personal din domeniul social din administraţiile locale şi ONG -uri
3. Consultanţă şi evaluare de programe sociale
4. Elaborare şi editare de publicaţii
5.Cercetare aplicată şi schiţare de strategii de intervenţie în problematica copiilor instituţionalizaţi şi a copiilor străzii
6. Dezvoltare comunitară

Participare: Intrare libera