Lansarea aplicației AUDARA - audit de accesibilitate al muzeelor din România

BUCURESTI - 19 mai 2023

Comunicat tip Produse / Servicii in ONG

Asociația CED România Centrul de Excelență prin Diversitate sărbătorește Ziua Internațională de Conștientizare a Accesibilității și Ziua Internațională a Muzeelor prin lansarea unei aplicații online care contribuie la îmbunătățirea accesului publicului cu dizabilități la activitățile culturale organizate în muzeele din România.

Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Accesibilității și a Zilei Internaționale a Muzeelor, Asociația CED România Centrul de Excelență prin Diversitate anunță lansarea AUDARA , o aplicație online inovatoare care introduce în România posibilitatea de a identifica gradul de accesibilizare a muzeelor. AUDARA, construită cu algoritmi avansați, cu contribuția persoanelor cu diverse tipuri de dizabilitate și a unor specialiști în accesibilitate și turism accesibil , generează rapoarte cuprinzătoare privind starea accesibilității în muzee , facilitând accesul incluziv la activitățile culturale în întreaga țară.

AUDARA analizează aproximativ 300 de parametri, pe baza criteriilor de accesibilitate prevăzute în reglementările legale românești, a celor mai bune practici internaționale și a expertizei specialiștilor în accesibilitate și turism accesibil ai Asociației și ai agenției locale de turism Accessible Romania by Sano Touring.

Principalul obiectiv al AUDARA este promovarea accesului incluziv la activitățile culturale organizate în muzeele românești. Prin furnizarea de rapoarte detaliate privind accesibilitatea, AUDARA oferă informații valoroase pentru investiții viitoare în îmbunătățirea accesibilității și asigurarea accesului și participării fără bariere, și funcționează ca un catalizator pentru schimbare pozitivă.

Lansarea AUDARA în Ziua Internațională de Conștientizare a Accesibilității subliniază angajamentul Asociației CED România de a promova conștientizarea și înțelegerea problemelor privind accesibilitatea. Prin introducerea posibilității de raportare structurată privind accesibilitatea în muzeele românești, AUDARA joacă un rol fundamental în crearea și dezvoltarea de experiențe culturale incluzive pentru toți vizitatorii. 

Caracteristici cheie ale AUDARA:

1. Analiză cuprinzătoare: AUDARA analizează un set larg de parametri pentru a evalua accesibilitatea în muzee, care includ conformitatea cu reglementările legale românești în vigoare, cele mai bune practici internaționale și recomandările experților.

2. Informații relevante: Rapoartele generate oferă informații utile pentru investiții viitoare în îmbunătățirea accesibilității și asigurarea unui acces fără bariere la activitățile culturale desfășurate în muzeele românești.

3. Training și implicare: Prin procesul de analiză și discuțiile ulterioare, AUDARA facilitează instruirea informală a personalului muzeelor, promovând interesul și stimulând creșterea implicării în programe de training în ceea ce privește accesibilitatea.

4. Parteneriate cu experți: În utilizarea AUDARA este implicat personal specializat în accesibilitate și turism accesibil, afiliat Asociației și partenerilor de la Accessible Romania by Sano Touring, asigurând cele mai înalte standarde de evaluare.

5. „Nimic pentru noi, fără noi!”: AUDARA a fost creată pe baza experiențelor rezultate din implicarea directă a persoanelor cu dizabilități în procesul de evaluare a accesibilității spațiilor cu destinație turistică din România, care a început cu peste 7 ani în urmă.

În această zi cu dublă semnificație internațională, Asociația CED România marchează un moment important în promovarea progreselor în ceea ce privește accesibilitatea în muzeele la nivel național. Prin promovarea conformității cu reglementările, susținerea unei culturi a incluziunii și crearea de oportunități egale pentru toți vizitatorii, AUDARA contribuie la transformarea peisajului cultural din România.

Pentru a afla mai multe despre AUDARA și modul în care contribuie la îmbunătățirea accesibilității în muzeele românești, accesați https://audara.eu.

Despre Asociatia CED Romania

Asociația CED România a luat ființă în anul 2010 cu scopul de a susține educația copiilor și a tinerilor. Pe parcurs, atenția noastră s-a îndreptat către realizarea de activități culturale și de petrecere a timpului liber, pentru ca din anul 2014 să ne concentrăm pe turismul accesibil – turism destinat persoanelor cu dizabilități, seniorilor și familiilor care călătoresc cu copii mici.

Am luat astfel contact direct cu dizabilitatea – un univers caracterizat printr-o multitudine de particularități, bariere de ordin fizic sau în accesarea serviciilor pe care mulți dintre noi le iau drept firești (inclusiv sănătatea, educația, posibilitatea de angajare, transportul și accesul la informație), participare redusă la viața economică și socio-culturală, vulnerabilitate crescută la situații de risc și urgențe umanitare.

Nevoile pe care le-am identificat sunt, așadar, multiple și sistemice. Prin activitatea noastră și proiectele pe care le realizăm împreună cu persoane cu dizabilități, oferim soluții punctuale pentru ameliorarea situației din perspectiva accesului la infrastructura fizică, educăm personalul din instituții publice și private care are contact direct cu persoanele cu dizabilități și sprijinim participarea nediscriminatorie la viața economică, socială și culturală.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-ced-romania/lansarea-aplicatiei-audara-audit-de-accesibilitate-al-muzeelor-din-romania