Masă rotundă cu tema Sectorul neguvernamental şi elaborarea participativăa politicilor publice locale

Cluj Napoca - 15 septembrie 2010

Comunicat tip General in Administratie Publica

Centrul pentru Politici Publice are plăcerea de a vă invita să luaţi parte la o masă rotundă cu tema Sectorul neguvernamental şi elaborarea participativă a politicilor publice locale. Evenimentul va avea loc în data de 17.09.2010, începând cu ora 10, la Hotel Confort, Calea Turzii, nr. 48.
Masa rotundă are un dublu scop, acela de a explora modul în care sectorul neguvernamental poate asista sectorul public în eforturile de îmbunătăţire a calităţii politicilor publice locale şi a implicării cetăţenilor, precum şi cel de promovare a proiectului “Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici”.
De asemenea, evenimentul urmăreşte şi promovarea unui material sub forma de policy paper, în care veţi găsi prezentarea Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, prezentarea proiectului, dar şi câteva propuneri de politici publice elaborate în cadrul cursurilor de formare a funcţionarilor publici din Sighişoara.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului: 3273.
Perioada de implementare a proiectului este 22 septembrie 2009 – 22 septembrie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 268840 de lei, valoarea finanţării nerambursabile din FSE este de 224816,50 lei, valoarea finantarii nerambursabile din bugetul national este de 34.383,70 şi valoarea cofinanţării beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 5289,80 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţiri de proces ale managementului ciclului de politici publice la nivelul aparatului propriu al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Sighişoara.
Obiectivele specifice ale proiectului se referă la creşterea cunoştinţelor şi expertizei funcţionarilor publici de conducere şi execuţie din aparatul propriu al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Sighişoara în domeniul dezvoltării locale şi elaborării participative a politicilor publice; îmbunătăţirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice la nivelul autorităţii publice locale implicată în proiect; promovarea activă a principiilor dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse la nivelul autorităţii publice locale şi al comunităţii.
Grupul ţintă îl reprezintă 45 de funcţionari publici din aparatul propriu al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Sighişoara, din care 20 de funcţionari publici de conducere.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: cursuri de instruire pentru funcţionarii publici şi oferirea de asistenţă pentru elaborarea de propuneri de politic publice.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Cluj-Napoca şi Sighişoara.
La nivelul autorităţii publice locale proiectul va produce:
Creşterea nivelului de cunoştinţe şi a expertizei aparatului propriu al autorităţii publice locale în domenii identificate ca deficitare prin strategia proprie de dezvoltare , cu accent pe dezvoltare locală şi elaborarea politicilor publice locale;
Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi serviciilor publice prin realizarea unor schimbări semnificative la nivelul proceselor interne asociate elaborării de politici publice locale. Aceste schimbări la nivelul proceselor interne asociate elaborării de politici publice locale vor fi fundamentate pe o diagnoză a procesului actual de elaborare a politicilor publice locale şi optimizate în cadrul etapei de activităţi de suport oferite de către organizaţia solicitantă.
Schimbări semnificative la nivelul interfeţei autorităţii publice locale în relaţia cu cetăţenii, determinate de accentul pe procesele participative / interactive de luare a deciziilor locale.
La nivelul comunităţii proiectul va produce:
Creşterea pe termen mediu şi lung a calităţii politicilor publice locale, ca urmare creşterii capacităţii instituţionale în domeniul elaborării politicilor publice locale şi deschiderii tuturor etapelor de elaborare a acestora către cetăţeni.

Despre Asociatia Centrul pentru Politici Publice

Asociaţia Centrul pentru Politici Publice este o asociaţie neguvernamentală non-profit independentă, înfiinţată în 2003. Misiunea CENPO este de a contribui la îmbunătăţirea procesului de realizare a politicilor publice prin intermediul iniţierii unor cercetãri independente, al intensificãrii mecanismului informaţional şi al facilitãrii dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.
Informaţii suplimentare:
Centrul pentru Politici Publice
Dora Ghecenco, asistent de proiect
Tel.(+40) 372 914519
E-mail: info@cenpo.ro
info@cenpo.ro