Lansarea revistei Terorismul Azi

BUCURESTI - 2 iunie 2006

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

ASOCIAŢIA DE STUDII ŞI CERCETĂRI ALE TERORISMULUI, LANSEAZA REVISTA TERORISMUL AZI IN TOATA TARAASOCIAŢIA DE STUDII ŞI CERCETĂRI ALE TERORISMULUI, propune revista noastre „Terorismul Azi”.

SCOPUL

Revista Terorismul Azi contribuie la progresul cunoaşterii tuturor formelor de manifestare teroristă pentru a le înţelege cauzele şi a pregăti o naţiune în vederea prevenirii şi combaterii acestui flagel mondial.


OBIECTIVELE

a. Terorismul azi este o revistă independentă. Ee este în afara oricăror influenţe politice, economice, financiare, de grup sau organizaţii teroriste - interne sau externe. TERORISMUL AZI nu face politică, religie şi nu pledeaza pentru nici-o concepţie declarativă şi procedurală a criminalităţii şi terorismului.
Ca o garanţie a statutului său de independenţă, editorii revistei TERORISMUL AZI nu pot fi membrii vreunui partid politic, grupare teroristă sau alte formaţiuni ce contravin legilor.
b. Terorismul azi promovează valorile democraţiei, culturii, religiei, umanismului, statului de drept şi prevenirea şi combaterea terorismului internaţional. Ea joacă un rol important în apărarea drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale omului, definite în Constituţie şi în documentele internaţionale la care România este parte. Terorismul azi este împotriva oricaror forme de extremism şi îşi propune promovarea toleranţei în viaţa socială şi politică, a respectului pentru opiniile civile şi politice de pe glob.
c. Potrivit însuşi titlului său, Terorismul azi oferă o imagine corectă a vieţii, fără prejudecăţi, în acord deplin cu realitatea.
d. Terorismul azi şi-a ales ca deviză articolul 16 din Constituţie: 'Nimeni nu este mai presus de lege' - definându-se ca un cotidian angajat în promovarea legalitaţii şi a justiţiei sociale. Ea are o atitudine critică atât faţă de orice formă declarativă şi procedurală care urmăreşte altceva decât bunăstarea societăţii civile şi respectarea legile statului de drept, considerând drept unic criteriu de judecare a faptelor raportarea lor la prevederile legii şi la principiile morale.
e. Terorismul azi se adresează persoanelor publice şi instituţiilor abilitate în prevenirea şi combaterea terorismului. Ea îşi propune să contribuie la prevenirea momentelor de tensiune, şi înlesnească întelegerea şi încrederea mutuală.

AUTORII

Revista Terorismul azi, trebuie să reprezinte o provocare din punct de vedere social în vedrerea informaţiei, să fie atractivă, să motiveze cititorii şi să-i trasforme în participanţi activi la propriul proces de informare şi prevenire a acestui fenomen. Pornind de la aceste premize, o echipă multidisciplinară din cadrul Instituţiilor statului român , Asociaţiei de Studii şi Cercetări ale Terorismului, au lansat publicaţii de specialitate, studii şi cercetări în acest domeniu, proiecte ambiţioase de prevenire a terorismului prin educaţie şi softuri cu profil în acest sens.


1. Denumire proiect: PREVENIREA TERORISMULUI PRIN INFORMARE ŞI EDUCATIE


2. Aplicant


Scopul Revistei

Demararea şi punerea în practică a tuturor activităţilor de prevenire a terorismului prin informare şi instruire, propuse de către Consiliul director din cadrul Asociaţiei de Studii şi Cercetări ale terorismului. Revista Terorismul Azi contribuie la progresul cunoaşterii tuturor formelor de manifestare teroristă pentru a le înţelege cauzele şi a pregăti o naţiune în vederea prevenirii şi combaterii acestui flagel mondial.

Activităţi principale în cadrul revistei-Publicarea revistei semestriale “Terorismul Azi”,
-Publicarea şi distribuirea pliantelor cu scop informativ si educational,
-Mese rotunde cu caracter organizatoric în vederea unor activităţi de seminarii pentru instruire si informare educationala pe probleme de terorism,
-Administrarea website-ului www.terorism.ro


Grupurile ţintăGrupurile ţintă sunt:
-elevi, studenţi
-membrii ai altor forme de învăţământ,
-persoane din instituţiile abilitate care promovează prevenirea terorismului,
-şi persoanele interesate de acest domeniu.


Participanţi direcţi şi indirecţi


Participanţii direcţi sunt:

-Ministerul Administraţiei şi Internelor
-Serviciul Român de Informaţii,
-Ministerul Apărării,
-Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării,
-Ministerul Afacerilor Externe.

Participanţii indirecţi sunt:

-Organizaţii neguvernamentale din ţară şi de peste hotare cu acelaşi scop.Relevanţă în transformarea socială


Relevanţa în transformarea socială urmăreşte:

- Conştientizarea gravităţii fenomenului terorist;
- Dezvoltarea unor modalităţi de prevenire a terorismului pe cale paşnică în vederea descurajării
acţiunilor criminale de orice tip prin educatie;
- Implicarea opiniei publice în sprijinirea activităţii pe care o desfăsurăm.

Rezultate aşteptate


Rezultatele aşteptate sunt:

-Creşterea numărului de persoane bine informate în legătură cu fenomenul terorist,
-Adoptarea unor modalităţi propice din punct de vedere social, moral, etic şi religios de prevenire a terorismului,
-Stimularea tuturor instituţiilor de stat şi nonguvernementale de orice profil în prevenirea terorismului.


Plan activităţilor/agenda
începe 01/05/2006
Planul activităţii va respecta următoarea agendă:
01/05/2006 – distribuirea revistei nr.1
01/06/2006 – distribuirea revistei nr.2
01/07/2006 – distribuirea revistei nr.3
01/08/2006 – distribuirea revistei nr.4
01/09/2006 – distribuirea revistei nr.5
01/10/2006 – distribuirea revistei nr.6
01/11/2006 – distribuirea revistei nr.7
01/12/2006 – distribuirea revistei nr.8
01/01/2007 – distribuirea revistei nr.9
01/02/2007 – distribuirea revistei nr.10
01/03/2007 – distribuirea revistei nr.11
01/04/2007 – distribuirea revistei nr.12


Costuri abonament


Revista Terorismul Azi7 lei revista pe lună
Despre Asociatia De Studii Si Cercetari Ale Terorismului


ASOCIAŢIA DE STUDII ŞI CERCETĂRI ALE TERORISMULUI, propune revista noastre „Terorismul Azi”.

SCOPUL

Revista Terorismul Azi contribuie la progresul cunoaşterii tuturor formelor de manifestare teroristă pentru a le înţelege cauzele şi a pregăti o naţiune în vederea prevenirii şi combaterii acestui flagel mondial.


ASOCIAŢIA DE STUDII ŞI CERCETĂRI ALE TERORISMULUI
Str. Eftimie Murgu, nr. 2, Cluj-Napoca Romania,
Tel/Fax: 0364-103715; Mobil 0744378377,
Web: www.terorism.ro; E-mail:office@terorism.ro

office@terorism.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-de-studii-si-cercetari-ale-terorismului/lansarea-revistei-terorismul-azi