Academia de Toamna pentru Cultură, Societate şi Limbă Română, ediţia a 9-a, 25 august-7 septembrie 2008

BUCURESTI - 24 august 2008

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Asociaţia „DRIFI” (Iniţiativa de Cercetări Interdisciplinare Româno-Germane) din Bucureşti organizează în perioada 25 august – 7 septembrie 2008 cea de-a noua ediţie a Academiei de Toamnă pentru Cultură, Societate şi Limbă Română.

Academia de Toamna pentru Cultură, Societate şi Limbă Română („Die Bukarester Herbstakademie für Kultur, Gesellschaft und Sprache in Rumänien“) este o şcoală de toamnă organizată de Asociaţia „DRIFI” şi găzduită de Institutul de Cercetări Politice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Această şcoală este menită să servească schimburilor interculturale dintre tineri oameni de ştiinţă, studenţi, precum şi alte persoane interesate de cultura românească din spaţiul cultural german.
Programul Academiei, cu aproximativ 60 de ore dedicate studiului imaginii României contemporane, cuprinde cursuri şi seminare în limbile germană şi română (cu traducere) din domenii precum ştiinţele politice, istorie, economie, minorităţi naţionale, arhitectură, jurnalism, limbă şi literatură română, conferenţiarii invitaţi fiind profesori universitari, cercetători sau specialişti în diferitele domenii de interes prezentate de-a lungul celor două săptămâni ale evenimentului. În anul 2008, în cadrul ediției a noua a Academiei de Toamnă vor vorbi dl. prof. dr. Daniel Barbu (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti), dna. lector dr. Romaniţa Constantinescu (Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti), dna. conf. dr. arh. Hanna Derer (Instutul de Arhitectura 'Ion Mincu', Bucureşti), dl. dr. Klaus Fabritius (Forumul Democrat al Germanilor din România), dl. drd. Bogdan Popa (cercetător, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române).
În plus, organizatorii Academiei oferă grupului internaţional de participanţi posibilitatea de a se familiariza cu limba română, în cadrul unor seminarii lingvistice destinate începătorilor. Fiecare seminar teoretic va fi completat de unul practic, în cadrul căruia participanţii îşi pot exersa cunoştinţele dobândite.
Programul-cadru, care are loc în fiecare după amiază, oferă participanţilor posibilitatea de a cunoaşte mai îndeaproape realităţile imediate româneşti, prin intermediul unor excursii de studiu, vizite la obiective de interes, jocuri pe echipe, toate modelate în funcţie de interesele participanţilor.
Echipa organizatorică este alcătuită din membri DRIFI – iniţiatoarea programului, lector dr. Romaniţa Constantinescu (Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti), drd. Irene Cristescu (Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti), drd. Bogdan Popa (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), din studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, precum şi din consultanţi străini, recrutaţi din rândurile absolvenţilor edițiilor trecute ale Academiei de Toamnă.

Despre Asociatia DRIFI

DRIFI este o asociatie non-guvernamentala, apolitica si non-profit care intelege sa fie un for al schimburilor stiintifice si culturale, al solidaritatii profesionale in cimpul cercetarii, stiintei, tehnologiei si educatiei, care sa promoveze dialogul civic, stiintific si academic intre scoala si universitate, intre institutele de cercetare, de cultura si stiinta, intre organizatiile profesionale din domeniul cercetarii, stiintei, tehnologiei si educatiei in scopul deschiderii stiintei, cercetarii si scolii rominesti catre programe de dezvoltare si de cercetare nationale si internationale si armonizarii cu legislatia si obiectivele in acest domeniu ale Uniunii Europene, sprijinind procesul de integrare comun, apreciind ca relatiile internationale si schimburile de informatie sunt tot mai importante in cadrul unei comunitati stiintifice si academice internationale din ce in ce mai solidare, indatorate cooperarii transnationale.
Irene Cristescu
info@drifi.net

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-drifi/academia-de-toamna-pentru-cultura-societate-si-limba-romana-editia-a-9-a-25-august-7-septembrie-2008