Baterel şi Lumea NON - E - o nouă perspectivă asupra educaţiei ecologice în şcoli

BUCURESTI - 2 noiembrie 2011

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, ONG, CSR

Miercuri, 2 noiembrie 2011, Asociaţia Environ demareaza Campania naţională de conştientizare, responsabilitate socială şi colectare selectivă „Baterel şi Lumea NON-E”. Campania se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ – primar, gimnazial si liceal – şi are ca scop principal implicarea atât a elevilor cât şi a profesorilor în realizarea unei reţele naţionale de colectare şi reciclare selectivă (în special a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – DEEE şi a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi).

Miercuri, 2 noiembrie 2011, Asociaţia Environ demareaza Campania naţională de conştientizare, responsabilitate socială şi colectare selectivă „Baterel şi Lumea NON-E”. Campania se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ – primar, gimnazial si liceal – şi are ca scop principal implicarea atât a elevilor cât şi a profesorilor în realizarea unei reţele naţionale de colectare şi reciclare selectivă (în special a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – DEEE şi a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi). Evenimentul de lansare al campaniei „Baterel şi Lumea Non-E” va avea loc în prezenţa Ministrului Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, la liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti (Şos. Mihai Bravu, Nr. 428, Sector 3) începând cu ora 10:00.

Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Garda Națională de Mediu şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, partener tradiţional al Asociaţiei Environ în campaniile de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveste efectul nociv al deşeurilor de echipamente electrice şi baterii asupra mediului, dar şi a sănătăţii.

Cu ocazia promovării acestui proiect la nivel naţional, s-e lanseaza și ghidul de reciclare cu titlul „Lumea NON-E. O poveste a reciclării”, care va fi distribuit în  mod gratuit în şcolile care se înscriu în campanie ca și material didactic auxiliar. Acest ghid urmăreşte însuşirea principiilor de bază ale colectării selective într-un mod accesibil şi captivant pentru elevi, în condiţiile în care copiii sunt cel mai bun instrument în vederea generării unui comportament eco-responsabil din partea părinţilor.

Materialul este structurat în 10 capitole şi parcurge sub forma unei poveşti suprearealiste a reciclării următoarele teme: ce este ecologia, efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului, cum se colectează şi reciclează diferite tipuri de deşeuri (hârtie, PET, sticlă, textile, anvelope, metale feroase şi neferoase, DEEE, baterii, materiale de construcţii), respectiv unde reciclăm aceste materiale şi cum putem păstra curat mediul din jurul nostru. De asemenea, informaţiile din materialul auxiliar vor fi susţinute prin implementarea unui program de lecţii aplicate privind colectarea selectivă şi reciclarea la centrul de colectare EcoRampa, inaugurat de Asociaţia Environ în luna februarie.

„Spre deosebire de alte state, protecţia mediului este un subiect care în România a început să capete relevanţă aiba în ultima decadă. În timp ce un belgian, de exemplu, se naşte deja în a treia generaţie educată în cultura reciclării şi a economisirii resurselor, în România această practică este aproape inexistentă. De aceea, ne-am propus ca prin această campanie să realizăm conştientizarea şi educarea ecologică a populaţiei prin intermediul copiilor din clasele I – XII, care sunt poate cele mai influente persoane în determinarea unui comportament eco-responsabil în rândul părinţilor, bunicilor sau rudelor apropiate.” susţine Andrei Orban, Preşedintele Asociaţiei Environ.

Campania „Baterel şi Lumea Non-E” are la bază un proiect pilot derulat de Asociaţia Environ în perioada 1 mai – 10 iunie 2011 la nivelul Municipiului Bucureşti şi zonele limitrofe, care a urmărit educarea elevilor din clasele primare şi gimnaziale în legătură cu beneficiile colectării selective a deşeurilor reciclabile şi în mod special, a deşeurilor electronice şi de baterii. Ca urmare a reacţiilor pozitive venite din partea elevilor, dar şi a numărului neaşteptat de şcoli care s-au înscris în proiect, Environ a decis extinderea la nivel naţional a campaniei pe toată perioada anului şcolar 2011 – 2012.

Noutatea cu care vine proiectul naţional constă în acoperirea elevilor aparţinând tuturor nivelurilor de educaţie, de la clasa I la clasa a XII. Pentru a reuşi construirea unei comunicări facile şi eficiente cu fiecare dintre aceste categorii de vârstă, campania este concepută ca o competiţie pentru fiecare palier de vârstă, respectiv pentru ciclul primar, gimnanzial şi liceal.

Competiţia se va axa pe trei direcţii convergente: un concurs de eseuri/desene între elevii din aceeaşi categorie de vârstă, un concurs de proiecte de colectare selectivă şi implementare a acestora la nivelul şcolii sau al comunităţii, respectiv un concurs de colectare de deşeuri de electronice şi baterii uzate, derulat între şcolile participante. Finalul campaniei, care va avea loc în luna iunie, va fi marcat printr-o Gală de premiere a celor mai bune eseuri şi proiecte de colectare selectivă înscrise în competiţie.

Campania se adresează de asemenea cadrelor didactice, care vor fi informate prin intermediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene în legătură cu mecanismul de derulare şi vor putea folosi materialul didactic auxiliar „Baterel şi Lumea Non-E” în cadrul orelor de educaţie civică şi dirigenţie.

De asemenea, pentru diseminarea informaţiei vor fi distribuite în şcoli materiale informative privind modul de reciclare a diferitelor tipuri de deşeuri, se va realiza informarea directă a persoanelor de decizie din şcoli de către organizatorii campaniei şi de asemenea va fi disponibil un site dedicat campaniei,www.baterel.ro, precum şi pagina de Facebook.

Campania este susţinută de Romprest SA, SNRB şi Aqua Carpatica.