Statul roman - atacat la CEDO pentru că a refuzat dreptul minorităţii ruşilor de a candida în alegeri

BUCURESTI - 13 aprilie 2005

Comunicat tip General in ONG

Fisiere atasate:

4924-logoaerr.jpg

Asociaţia Etnică a Ruşilor din România (AERR) a anunţat că dă în judecată statul român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pentru încălcarea dreptului minorităţii ruşilor din România de a candida pe liste proprii în alegerile generale din noiembrie 2004. În acest demers, AERR este susţinută de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) care asigură consultanţa legală.

Statul roman - atacat la CEDO pentru că a refuzat  dreptul minorităţii ruşilor de a candida în alegeri

Cele două organizaţii consideră că hotărârea Biroului Electoral Central de a respinge cererea AERR de înscriere în procesul electoral este ilegală şi au adus prejudicii grave minorităţii etnice a ruşilor din România, prin negarea unui drept fundamental consfinţit de Constituţie şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, acela de a candida pe liste proprii în alegeri.
Conform legii, pentru participarea la alegeri, organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale trebuie să depună liste de semnături cuprinzînd „un număr de membri de cel puţin 15% din totalul cetăţenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective”. Rezultatele Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002, arată că populaţia declarată de etnie rusă cuprinde un număr de 6.721 de cetăţeni români, şi este înregistrată distinct de cea a lipovenilor care cuprinde 29.070 de persoane.
Decizia Biroului Electoral Central şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de respingere a candidaturii AERR, este însă întemeiată pe faptul că aceste instituţii nu recunosc decât etnia ruso-lipovenilor (care asimilează practic ambele categorii), negând existenţa etniei distincte a ruşilor. Ca urmare, conform deciziilor acestora, “contestatoarea [AERR] ar fi trebuit să depună liste care să conţină un număr de membri de cel puţin 15 % din numărul comunităţii ruşilor–lipoveni şi nu din totalul etnicilor ruşi”
Prin aceste decizii, statul român instituie o practică discriminatorie împotriva minorităţii etnice a ruşilor, limitându-i un drept fundamental, acela de a candida în alegeri.
AERR a înaintat cereri către Consiliul Minorităţilor Naţionale şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice în vederea recunoaşterii existenţei etniei ruşilor în România. În plus, Asociaţia Etnicilor Ruşi din România va solicita statului român despăgubiri morale şi materiale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Despre Asociatia Etnica a Rusilor din Romania

Centrul de Resurse Juridice va asista AERR în plângerea pe care o vor adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu nerespectarea prevederilor convenţiei privind dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, dreptul de a nu fi discriminate, dreptul la alegeri libere

Pentru informaţii suplimentare:
Cătălina Rădulescu, Avocată, Centrul de Resurse Juridice, 212 05 20, 0745 138 165, cradulescu@crj.ro

Presedinte
Ecaterina Ivan

aerr@aerr.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-etnica-a-rusilor-din-romania/statul-roman-atacat-la-cedo-pentru-ca-a-refuzat-dreptul-minoritatii-rusilor-de-a-candida-in-alegeri