Promovarea proiectul european ROSEE- Siguranţă rutieră în regiunile Europei de Sud Est

BUCURESTI - 8 octombrie 2013

Comunicat tip General in Afaceri, Logistica/Transport

Split, Croația, 18 Septembrie 2013 – Susținerea proiectului ROSEE în cadrul seminarului tematic ”Accesibilitatea Europei de SE: Coordonarea rezultatelor proiectelor SEE pentru îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii” organizat de Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transnaţională Europa de sud-est împreună cu Secretariatul Tehnic Comun SEE (JTS).

Promovarea proiectul european ROSEE- Siguranţă rutieră în regiunile Europei de Sud Est

Seminarul a avut menirea de a aduce la masa de discuţii reprezentanţi ai proiectelor strategice finanţate în perioada 2007-2013 prin programul SEE în vederea realizării de sinergii între proiecte şi capitalizării de rezultate. Un obiectiv de importanță majoră a acestei acțiuni demarate de Comisia Europeană îl constituie angrenarea instituțiilor cu experiență în astfel de proiecte în dezvoltarea viitorului program de finanțare pentru Europa de sud-est, program ce va fi divizat în două componente, Programul Dunărea și Programul Poarta de sud-est (South East Gateway).

Așadar, dincolo de discutarea rezultatelor deja obținute prin proiectele finanțate prin intermediul programului SEE, participanții au semnalat problemele cu care s-au confruntat precum și ariile de interes major la nivel european și național ramase insuficient acoperite de prezentul program. 

Reprezentații din partea proiectului ROSEE, dra Laura Panea – EUCon și dnul Ion Dedu – Director Direcția Transporturi , Drumuri și Sistematizarea Circulației din cadrul Primăriei București, au participat la discuțiile din cadrul Grupului de Lucru 8: ”Mobilitate Regională”. Celelalte Grupuri tematice desfășurate în paralel au fost: Accesibilitate multimodală la rețeaua primară (7), Sisteme ecologice de transport (9) și Acces la TIC de calitate (10).

Delegația română a militat pentru importanța integrării aspectelor de siguranță rutieră în definirea planurilor de mobilitate regională/urbană sustenabilă, poziție firească având în vedere situația alarmantă existentă la nivel național și european cu privire la numărul accidentelor rutiere și impactul acestora asupra vieții economice, sociale și politice.  

Alte elemente importante semnalate de către reprezentanții români privesc o implicare mai efectivă a stakeholderilor în proiectele cu finanțare europeană, astfel încât rezultatele acestora să fie folosite şi după finalizarea proiectelor, fie prin implementarea lor în activitatea curentă a posibililor beneficiari, fie ca bază pentru fundamentarea de noi reglementări, politici, recomandări, etc.

Dnul Dedu a subliniat importanța creării unor rețele transnaționale de experți/stakeholderi pentru schimb de experiență și bune practici, precum și pentru găsirea unor soluții pentru problemele comune cu care regiunile Europei de sud-est se confruntă. Mai mult, dnul director a susținut ideea dezvoltării unui Master Plan de Transport pentru întreaga regiune, precum și pentru crearea unor standarde comune de calitate și siguranță pentru transportul public.

Propunerile susținute de către participanți în cadrul seminarului vor fi prezentate de către coordonatorii grupurilor de lucru Comisiei Europene pentru a fi luate în considerare la dezvoltarea viitorului instrument de finanțare SEE, în scopul rezolvarii celor mai stringente probleme ale regiunii Sud Est Europene.

Mai multe detalii despre proiectul ROSEE se pot obţine on-line pe pagina web a proiectului la adresa:

www.rosee-project.eu sau adresându-vă către: office@ euconcepts .ro .

 

Comunicat ROSEE /

                                                                           EU Concepts R&D

Bucureşti

Despre Asociatia EU Concepts RD

Asociaţia ,,EU CONCEPTS R&D” - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial acţionează pentru susţinerea dezvoltării durabile şi a mobilităţii, precum şi pentru diseminarea şi promovarea în România a conceptelor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-eu-concepts-rd/promovarea-proiectul-european-rosee-siguranta-rutiera-in-regiunile-europei-de-sud-est