COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ”Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone”

Cluj - Napoca - 29 mai 2020

Comunicat tip General in ONG

Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective, cu sediul în judetul Cluj, a implementat in perioada 29.03.2019-29.05.2020 proiectului cu titlul ”Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone”, ca urmare a semnarii contractului de finantare nr. 334/29.03.2019.
Proiectul, cu o valoare totala de 1.063.336,56 lei din care 876.896,26 lei din FSE si 154.746,38 lei din Bugetul National, a fost implementat pe o perioada de 14 luni si este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020, Cod apel: POCA/219/2/3/Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, CP8/2018 (pentru regiunile mai putin dezvoltate) - Sprijin pentru actiuni de îmbunatatire a accesului la justitie si pentru promovarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor, Axa prioritara 2: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.3: Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Comunicat finalizare proiect

Comunicat finalizare proiect

Obiectivul general al proiectului este atat de a sprijini populatia din mediul rural in procesul de identificare si de intelegere a drepturilor cetatenilor conform legislatiei in vigoare precum si de a imbunatatii si facilita accesul romanilor la serviciile de mediere si asistenta juridica.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Mediatizarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a informatiilor cu privire la prevederile introduse de noile coduri privind drepturile cetatenilor.

2. Cresterea accesului comunitatii rurale la justitie.

3. Promovarea medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.

4. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informatiilor juridice de maxim interes pentru cetatenii din mediul rural.

Rezultate:

    Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor din mediul urban prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistena juridica, puse la dispozitia cetatenilor4 ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri elaborate si distribuite cetatenilor din mediul rural in 3 comune din judetul Cluj12 brosuri care vizeaza 12 domenii de interes juridic elaborate si distribuite1 Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea” functionala

Obiectivele au fost obtinute prin implementarea unui numar de 5 activitati, dupa cum urmeaza: A.1. Asigurarea managementului proiectului; A.2. Elaborarea si distribuirea de ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri; A.3. Elaborarea si distribuirea de materiale informative cu privire la 12 domenii de interes pentru cetatenii din mediul rural; A.4. Realizarea, utilizarea si promovarea platformei online “Justitie si mediere pentru toata lumea”; A.5. Informarea si publicitatea proiectului.

Proiectul s-a adresat cetatenilor din 3 comunitati din judetul Cluj: comuna Valea Ierii, comuna Caian si comuna Cornesti.

 

DATE DE CONTACT:

Bota Daniela Anca – Manager Proiect Telefon: 0745641247

E-mail: office@justitiesimediere.ro

 https://justitiesimediere.ro/

Despre Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective