Lansare volum ului „Impactul procesului de aderare la Uniunea Europeană asupra administraţiei publice din România”, a autoarei Mădălina Ivănică

Locul desfasurarii: Libraria Mihai Eminescu Bucuresti

Organizator: Editura Lumen

Editura Lumen din Iaşi şi Librăria Mihai Eminescu din Bucureşti vă invită la lansarea volumului: „Impactul procesului de aderare la Uniunea Europeană asupra administraţiei publice din România”, a autoarei Mădălina Ivănică.
Lansarea va avea loc în data de 5 aprilie, orele 11, la Librăria M.Eminescu, din Bucureşti.
Autoarea, Mădălina Ivănică este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti. Mădălina Ivănică s-a specializat în domeniul integrării europene prin intermediul programelor post universitare urmate ulterior: Studii Aprofundate în cadrul ASE cu specializarea „Integrare Europeană”, Master în Relaţii Internaţionale şi Analiza Conflictului în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti, Master în Afaceri Publice Europene la Universitatea Maastricht din Olanda. Din anul 2005, Mădălina Ivănică este doctor în economie.
Experienţa practică în domeniul integrării europene include printre altele participarea la Echipa Naţională de Negociere a Aderării României la Uniunea Europeană în calitate de consilier al Negociatorului Şef al României cu Uniunea Europeană şi stagiu la Parlamentul European.
În prezent Mădălina Ivănică este lector universitar la Universitatea Maastricht din Olanda.
Volumul de faţă tratează problematica integrării României in Uniunea Europeana si impactul acesteia asupra administraţiei publice. Abordările conceptuale şi teoriile asupra relaţiilor internaţionale sunt transpuse în abordări pragmatice referitoare la transformarea instituţională luându-se în discuţie problematici cum ar fi binomul regionalizare globalizare, deficitul demografic corelat cu îmbătrânirea populaţiei, eficienţa instituţiilor europene şi regionale etc. Este luată în discuţie funcţionalitatea administraţiei publice, transformările necesare ale sistemelor administrative, precum şi strategia de reformă a administraţiei publice româneşti.
Dl. Prof. Univ. Dr. Dumitru Miron de la Academia de Studii Economice din Bucureşti apreciază această lucrare, afirmând că „Autoarea ne oferă o carte foarte bine scrisă, având un stil redacţional elevat, o bogăţie de idei care incită la reflecţie, se poziţionează proactiv în dialogul ştiinţific, are multe lucruri de comunicat, face acest lucru şi o face bine. Literatura de specialitate în acest domeniu se îmbogăţeşte cu un elaborat conceptual armonios scris cu nerv şi farmec conceptual, cititorul găsind o lucrare care are o identitate bine structurată, densă în idei şi interesantă ca lectură”.
Domnul Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş fost Ministru Delegat, Negociator Sef cu Uniunea Europeană în perioada 2000-2004 afirmă despre acest volum că: „lucrarea propusă de Mădălina Ivănică, prin structura şi prin maniera de abordare a problemelor, umple un gol important în domeniu, fiind deci cu atât mai meritorie”.
Volumul de faţă a fost publicat în cadrul Programului de Tineri cercetători derulat de Asociaţia Lumen şi Editura Lumen.
Conducerea Editurii Lumen, Librăria Eminescu împreună cu autoarea avem deosebita onoare de a vă invita la lansarea acestui volum ce va avea loc în data de 5 aprilie 2007, ora 11, la Librăria Eminescu, din Bucureşti.
drd. Antonio Sandu
director Editura Lumen


Antonio Sandu
director Editura Lumen
mobil 0740151455

Despre ASOCIATIA LUMEN

Programe editoriale derulate de Asociaţia şi Editura Lumen pe perioada 2005-2008 :
Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători în perioada 2005-2007 desfăşurat cu două sesiuni anuale.
În Program au fost înscrise 1230 de materiale din care au fost acceptate spre publicare 168 materiale. 142 dintre acestea au făcut obiectul unor volume individuale de autor, iar 47 au fost publicate în volume colective. (Mai multe informaţii pe site ul editurii www.edituralumen.com)
Programul Naţional de Debut Literar Lumen 2007
În cadrul acestui Program au fost primite în total peste 300 de materiale din care 22 de tineri scriitori sunt acceptaţi şi vor debuta ca tineri scriitori (au fost luaţi în calcul doar tinerii scriitori cu care a fost semnat contract editorial).
Editura Lumen este recunoscută ca editură ştiinţifică de către CNCSIS.
Editura Lumen are o reţea naţională de distribuţie fiind prezentă în librării din judeţele: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj, Caraş Severin, Dolj, Iaşi, Sibiu, Timişoara, în Depozite de carte, şi Agenţii de difuzare a cărţii precum şi prin principalele librării virtuale existente.
Editura Lumen realizează cataloage ale tuturor apariţiilor sale editoriale pe care le transmite difuzorilor de carte şi bibliotecilor promovând astfel cărţile publicate şi autorii acestora.
Editura noastră are de asemenea onoarea de a fi prezentă cu stand propriu la diverse târguri şi expoziţii de carte (Kilipirim Bucuresti 2008, Caravana Gaudeamus Craiova 2008, Librex Iasi 2008, Librex 2007 Iaşi, Bookfest Bucureşti iunie 2007, Salonul de carte ştiinţifică CNCSIS 9 Iaşi 2006, Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret Vaslui 2006 etc.)

Participare: Intrare libera