Asociaţia Matias a demarat proiectul “Începutul unei educaţii mai bune” , în localitatea Jilava

Jilava - 15 august 2010

Comunicat tip General in ONG

Începând din luna august 2010, Asociaţia Matias în colaborare cu Şcoala nr. 1 din Jilava, având sprijinul Roma Education Fund, a demarat proiectul “Începutul unei educaţii mai bune” pentru comunitatea de etnie roma si nu numai din Jilava.

Proiectul va fi implementat pe o perioada de 16 luni şi se va adresa unui număr de 110 copii care vin din familii dezavantajate, în principal de etnie romă: 60 de copii preşcolari şi 50 în clasele primare. Obiectivele principale ale proiectului sunt reducerea ratei de abandon şcolar în rândul a 50 de copii romi, acordarea de suport pentru părinţii din comunitatea romă dar şi încurajarea lor în vederea asumării unui rol activ în ceea ce priveşte educaţia copiilor.
În acest sens, se vor organiza clase pentru copiii de gradiniţă, un program după şcoală pentru copiii din clasele I-IV dar şi numeroase campanii de sensibilizare a comunităţii şi a părinţilor cu privire la importanţa educaţiei.
Sub atenta supraveghere şi îngrijire a unui personal calificat, copiii îşi vor face temele, vor participa la activităţi educative şi vor beneficia de o masă caldă. Selecţia copiilor se va face pe baza mai multor criterii prestabilite care se referă la etnie (romă/nonromă), nivelul educaţiei părinţilor, numărul membrilor din familie, statutul copilului în familie (orfan sau cu părinţi), statutul ocupaţional al părinţilor (cu sau fără loc de muncă) şi venitul pe membru de familie.

Jilava este situată la 12 km de Bucureşti şi are o populaţie de 10000 de locuitori. În localitate există doar două şcoli, din care în una din ele învaţă aproape numai elevi de etnie romă: din totalul de 195 de elevi, 116 sunt de etnie romă.
Din cei 224 de copii cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani, doar 120 sunt înscrişi la cele două grădiniţe din localitate. Din cei 124 de copii care nu merg la grădiniţă, 95 sunt de etnie romă.
Aceste cifre alarmante evidenţiază şi mai mult necesitatea unui program care să sprijine familiile dezavantajate pentru a putea asigura un nivel minim de educaţie pentru copiii lor.

Despre Asociatia Matias

Asociatia Matias este o organizatie nonguvernamentala pentru romi ce desfasoara activitati de consiliere si ajutorare a persoanelor aflate in situatii dificile de natura socio-economica, are ca drept obiectiv infiintarea unei gradinite pentru copii saraci, in special romi, consiliere sanitara, planificare familiara si organizarea de activitati educative (tabere, excursii,vizite cluburi, etc.) Desegregarea scolara, interculturalitatea si diversitatea sunt doar cateva din valorile pentru care organizatia activeaza. Asociatia Matias a luat fiinta in anul decembrie 2006 si are sediul in Bucuresti, str. D-na Ghica nr. 34 A, sector 2.
Strada Doamna Ghica nr. 34A, sector 2, Bucureşti
Tel: 0726 441 122, 0722 849 448


asociatia_matias@yahoo.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-matias/asociatia-matias-a-demarat-proiectul-inceputul-unei-educatii-mai-bune-in-localitatea-jilava