Masa rotundă „Meşteşuguri artistice tradiţionale din regiunea transfrontalieră Prut”

Iasi - 22 noiembrie 2007

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova – Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia „Dialog pentru Dezvoltare” din Iaşi, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova – Chişinău şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 2003, a organizat masa rotundă cu titlul „Meşteşuguri artistice tradiţionale din regiunea transfrontalieră Prut”, eveniment din cadrul proiectului ART „Afaceri prin Renaşterea Tradiţiilor”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, linia de buget Phare CBC 2004.

Masa rotundă a fost un eveniment consacrat preponderent analizei situaţiei meşteşugurilor artistice din regiunea transfrontalieră Prut. Temele principale de discuţie s-au referit la:
- prezervarea culturii populare contemporane româneşti; revitalizarea valorilor culturale create de meşterii populari;
- valorificarea patrimoniului exprimat prin produsele realizate de meşterii populari contemporani;
- modalităţi de atragere a generaţiei tinere spre cunoaşterea şi protejarea patrimoniului meşteşugăresc; cazul proiectului „Micii meşteri din Copou”;
- de la Reţeaua transfrontalieră ART la Asociaţia „ART – Meşteşugurile Prutului”.
La finalul mesei rotunde a avut loc o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au evaluat activităţile din proiectul ART şi rezultatele obţinute în urma implementării acestuia. În esenţă, aceste rezultate sunt următoarele:
–întocmirea unei baze de date privitoare la persoanele cu preocupări meşteşugăreşti din regiunea transfrontalieră Prut;
–selectarea unui număr de 20 de meşteri populari ca grup ţintă;
–organizarea la Iaşi (în mai-iunie şi septembrie 2007) a două sesiuni de informare-instruire pentru grupul ţintă, sesiuni centrate pe demararea unor mici afaceri;
–crearea reţelei ART formată din 10 meşteri populari din România şi 10 meşteri populari din Republica Moldova;
–demararea procesului de transformare a Reţelei transfrontaliere ART în Asociaţia „ART – Meşteşugurile Prutului”;
–elaborarea unui studiu privitor la situaţia meşterilor populari din regiunea transfrontalieră Prut;
–desfăşurarea primei ediţii a „Festivalului Prutului” (Iaşi, 12-13 octombrie 2007), festival al meşterilor populari din această regiune transfrontalieră;
–conceperea şi realizarea unui set de materiale promoţionale ale reţelei ART (cataloage de prezentare, CD-uri, web-site şi film de prezentare a reţelei ART şi a proiectului);
–conştientizarea uriaşului potenţial uman ce există în această zonă şi a forţei pe care o dezvoltă asocierea.

Despre Asociatia Mesterilor Populari din Moldova

Deschiderea oficială a avut loc la Bolta Rece din Iaşi, vineri, 16 noiembrie 2007. Au fost invitaţi atât reprezentanţii grupului ţintă din proiect, cât şi reprezentanţi ai mass-mediei
Informaţii suplimentare: Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova, la tel. 0740.274.303, 0751.156.981 sau prin e-mail, la adresa ampmiasi@gmail.com, persoana de contact fiind Marcel Lutic, coordonatorul proiectului.
ampmiasi@gmail.com