S.C. Romfilatelia S.A. a obtinut Certificatul de Utilizare a Marcii Programului PUNCTUL VERDE

BUCURESTI - 18 februarie 2006

Comunicat tip General in Media / Publicitate

S.C. Romfilatelia S.A. a obtinut Certificatul de Utilizare a Marcii Programului PUNCTUL VERDE pentru Clasa 3007-Categoriile 1,2,3, Clasa 3008-Categoriile 1,3 Clasa 3025-Categoriile 2,3,4,5 si Clasa 3017-Categoriile 1,2,3 (conform Regulamentului Oficial - www.punctulverde.ro)

S.C. Romfilatelia S.A. a obtinut Certificatul de Utilizare a Marcii Programului PUNCTUL VERDE

S.C. Romfilatelia S.A. a obtinut Certificatul de Utilizare a Marcii Programului PUNCTUL VERDE cu Seria 015327/16.02.2006 pentru Clasa 3007-Categoriile 1,2,3, Clasa 3008-Categoriile 1,3 Clasa 3025-Categoriile 2,3,4,5 si Clasa 3017-Categoriile 1,2,3 (conform Regulamentului Oficial - www.punctulverde.ro)
Unitatea mai sus mentionata a obtinut Certificatul in urma inscrierii in conformitate cu Regulamentul Oficial al Programului National PUNCTUL VERDE, program ce se desfasora sub egida A.N.P.C.P.P.S. Romania pentru Clasele mai sus mentionate:

Clasa 3007 categoria 1-7
Publicitate; Servicii tipografice; Servicii presa; Servicii Mass-Media;Editare Publicatii; Servicii editura; Alte categorii necuprinse in aceasta clasa cu specific mass-media

Clasa 3008 categoria 1-5
gestiune afacerilor comerciale si administratie comerciala, lucrari de birou, managementul afacerii, managementul institutiilor publice si a administratiei publice

Clasa 3017 categoria 1-4
Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cercetare industriala,servicii juridice.

Clasa 3025 categoria 1-5
Servicii personale si sociale oferite de catre terti destinate sa satisfaca nevoile persoanelor fizice si juridice, servicii de comert cu amanuntul, servicii de comert en-gros, servicii de prelucrare, distributie;

Despre Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Roma

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania, cu Secretariatul General in Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr. 202A, et. 11, ap. 26, sector 6, tel/fax: 031-402.26.32 a participat, la invitatia Comisiei Europene, in perioada 5-6 decembrie la Adunarea Generala a Asociatiilor de Consumatori 2005Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania, cu Secretariatul General in Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr. 202A, et. 11, ap. 26, sector 6, tel/fax: 031-402.26.32, este o organizatie neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor si promoveaza produsele si serviciile din Romania.
Director General Program
Anca Nedelcu

Tel: 0747-273.343
Tel: 021-316.27.70
Fax: 021-316.27.72
e-mail: anca.nedelcu@anpcppsr.ro
office@anpcppsr.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-nationala-pentru-protectia-consumatorilor-si-promovarea-produselor-si-serviciilor-din-roma/s-c-romfilatelia-s-a-a-obtinut-certificatul-de-utilizare-a-marcii-programului-punctul-verde