Standarde europene in furnizarea de servicii turistice

Iasi - 5 septembrie 2006

Comunicat tip General in ONG

Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi organizează o serie de seminarii de informare cu tema “Standarde europene în furnizarea de servicii turistice”, adresate structurilor superioare de conducere din cadrul unităţilor furnizoare de servicii turistice. Aceste seminarii fac parte din proiectul “EUROCONS – Protecţia drepturilor consumatorilor de servicii turistice”, finanţat prin Programul Phare 2003 “Consolidarea Societăţii Civile în România” şi implementat de Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi.

În contextul iminentei aderării la Uniunea Europeană, seminariile îşi propun să promoveze în rândul managerilor unităţilor turistice din judeţele Iaşi, Neamţ şi Suceava informaţii privind acquis-ul comunitar în domeniul furnizării serviciilor turistice.
În vederea satisfacerii exigenţelor turiştilor şi alinierii la standardele de calitate din ţările Uniunii Europene, în cadrul acestor seminarii, echipa de consultanţi a Asociaţiei PARTENER oferă sprijin şi consultanţă legate de acquis-ul comunitar în domeniul serviciilor turistice, legislaţia românească în domeniul serviciilor turistice, protecţia consumatorului de servicii turistice reflectată în acquis-ul comunitar, calitatea serviciilor turistice şi protecţia consumatorului.
Primele seminarii, desfăşurate la Iaşi, au reunit 37 de reprezentanţi ai unităţilor turistice din municipiu şi judeţ, manageri de unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie, agenţii de turism, furnizori de agrement.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Gabriela ILOVAN, consilier implementare proiecte, Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi, punct de lucru: str. Traian nr. 8, tel.: 0232/ 270 502, e-mail: gabriela@asociatia-partener.ro

Despre Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala

Asociaţia „PARTENER - Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală” este o organizaţie non-guvernamentală şi independentă, înfiinţată în anul 2000, ce desfăşoară activităţi cu rol în promovarea şi întărirea dezvoltării locale şi regionale.
gabriela@asociatia-partener.ro
gabriela@asociatia-partener.ro