Turism românesc la standarde europene

Iasi - 28 noiembrie 2006

Comunicat tip General in ONG

Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi finalizează în această perioadă proiectul EUROCONS – Protecţia drepturilor consumatorilor de servicii turistice, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003 – Consolidarea Societăţii Civile în România.

Proiectul a fost derulat în judeţele Iaşi, Neamţ şi Suceava având ca obiective:
·creşterea numărului consumatorilor de servicii turistice care îşi cunosc şi îşi exercită drepturile;
·educarea personalului din unităţile prestatoare de servicii turistice în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor consumatorilor de servicii turistice;
·crearea unui cadru suport pentru stimularea implicării şi cooperării regionale între organisme şi instituţii care intervin fie pe filiera de consum a produsului turistic, fie ca moderatori şi colportori de opinie la nivelul societăţii civile.
Beneficiarii proiectului sunt 145 de unităţi turistice (hoteluri, moteluri, pensiuni de 2 şi 3 stele; restaurante; agenţii de turism şi tur-operatori; comercianţi de artizanat şi suveniruri; furnizori de servicii de agrement) din judeţele Iaşi, Neamţ şi Suceava şi consumatorii acestora.

Asociaţia PARTENER – GIDL Iaşi a desfăşurat, în judeţele amintite, o serie de sesiuni de informare destinate managerilor de unităţi turistice, reunite sub genericul „Standarde europene în furnizarea de servicii turistice”.
În acelaşi context, în cadrul proiectului sunt realizate, tipărite şi puse gratuit la dispoziţia publicului următoarele publicaţii:
·broşura „Drepturile consumatorului de turism” (care se adresează consumatorilor de servicii turistice)
·broşura „Standarde europene în furnizarea de servicii turistice” (care se adresează profesioniştilor din turism)
·fluturaşul „Calitate = Responsabilitate” (care conţine mesaje de responsabilizare a consumatorilor de turism în vederea solicitării respectării drepturilor ce li se cuvin).
De asemenea, pe pagina web a proiectului (http://www.asociatia-partener.ro/modules/news/article.php?storyid=11) au fost create şi au devenit operaţionale o bază de date cu informaţii on-line referitoare la legislaţia în domeniu şi un forum de discuţii.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Gabriela ILOVAN, consilier implementare proiecte, Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi, punct de lucru: str. Traian nr. 8, tel.: 0232/ 270 502, e-mail: gabriela@asociatia-partener.ro.

Despre Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala

Asociaţia „PARTENER - Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală” este o organizaţie non-guvernamentală şi independentă, înfiinţată în anul 2000, care desfăşoară activităţi cu rol în promovarea şi întărirea dezvoltării locale şi regionale.
Tel.: 0232/ 270 502,
Tel./fax: 0232/217 884
e-mail: gabriela@asociatia-partener.ro.
gabriela@asociatia-partener.ro