Cursurile gratuite TIC – o modalitate de îmbunătăţire a cunoştinţelor în domeniul calculatoarelor pentru persoanele cu dizabilităţi

Locul desfasurarii: Bucuresti

Organizator: Patronatul Medicinei Integrative

Cursurile gratuite TIC – o modalitate de îmbunătăţire a cunoştinţelor în domeniul calculatoarelor pentru persoanele cu dizabilităţi

 Începând din martie, două grupe de cursanţi vor putea beneficia de cursurile gratuite de iniţiere în activităţile pe calculator organizate în perioada martie – mai 2012, de Asociaţia Patronatul Medicinei Integrative împreună cu Institutul Postliceal Phoenix.

   „Până în prezent, 60 de persoane cu dizabilităţi diferite s-au înscris pentru a participa la acest modul de formare profesională, aproape dublu faţă de numărul de locuri disponibile. Întrucât  aproape jumătate dintre solicitanţi sunt persoane cu probleme de vedere, am decis să suplimentăm numărul de locuri cu o grupă specială pentru nevăzători, pentru regiunea Bucureşti-Ilfov”, a declarat Liviu Mandler, Preşedinte Asociaţia Patronatul Medicinei Integrative.

   Acest program de formare se derulează în cadrul proiectului –“Reţea regională pentru Promovarea şi Aplicarea Conceptelor Economiei Sociale în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni!

   În urma cursurilor de formare profesională, participanţii vor putea obţine în mod gratuit o calificare în domeniul TIC.

   Certificatele obţinute sunt autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi au valoare de certificat de absolvire curs de iniţiere. ...  http://paces.ro/en/resurse/articole/208-cursurile-gratuite-tic-o-modalitate-de-imbuntire-a-cunotinelor-in-domeniul-calculatoarelor-pentru-persoanele-cu-dizabiliti

Confirmare pana la data: 17 aprilie 2012

Participare: Intrare libera