Egalitate de sanse...

Locul desfasurarii: Bucuresti

Organizator: Patronatul Medicinei Integrative

Egalitate de sanse...

 Egalitatea de șanse și diversitatea sunt valori esențiale într-o societate de consumatori educați. Majoritatea marilor corporații au astăzi programe din ce în ce mai complexe de Responsabilitate Socială Corporatistă . În contextul actual, organizaţiile nu mai sunt evaluate doar în funcţie de calitatea produselor. Organizaţia modernă este evaluată – dincolo de performanţele sale economice, calitatea managementului şi politica de comunicare – şi în funcţie de contribuţia la viaţa socială a comunităţii din care face parte. Din punct de vedere legislativ, o companie este persoană juridică. Conceptul de Corporate Social Responsability (CSR) accentuează dimensiunea de “persoană” în detrimentul celei de “juridică”. Cu alte cuvinte, cere companiei, în calitate de “persoană”, să fie “cetăţean”, locuitor al cetăţii, membru al comunităţii locale.” Statul român la rândul său oferă facilități fiscale pentru încurajarea spiritului civic (reduceri de impozite pentru sponsorizări, facilități pentru angajatorii persoanelor cu dizabiliăți, etc).....

http://www.paces.ro/ro/resurse/articole?start=7

Confirmare pana la data: 23 aprilie 2012

Participare: Intrare libera