„CeMPRES – Centru Multimedial de Promovare şi Resurse în Egalitatea de Şanse”

Slatina - 6 aprilie 2011

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri

Vineri, 01 aprilie 2011, la Hotelul Crowne Plaza din București a avut loc Conferința de lansare a proiectului cu titlul „CeMPRES- Centru Multimedial de Promovare şi Resurse în Egalitatea de Şanse”, cod POSDRU 97/6.3/S/47963, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

„CeMPRES – Centru Multimedial de Promovare şi  Resurse în Egalitatea de Şanse”
 ”CeMPRES este un proiect cu și pentru femei, un proiect care dorește să promoveze cultura și spiritul antreprenorial în rândul persoanelor de sex feminin. Proiectul reprezintă o oportunitate pentru femeile de pe tot cuprinsul țării care, fie sunt în căutarea unui loc de muncă, fie doresc să pună bazele unei întreprinderi, fie vor pur și simplu să se dezvolte profesional. Cu alte cuvinte CeMPRES vine în ajutorul femeilor din România”. 

Ciprian Triță, Manager de proiect

              CeMPRES este un proiect implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina în parteneriat cu Patronatul Român, Asociația Europe for Europe (Italia), Euro Consulting și Asociația Patronală a Medicilor de Medicina Muncii din România.

               Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 6 - ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 – ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” iar perioada acestuia de implementare este de 24 de luni, de la 02 august 2010 până la 31 iulie 2012.

               Scopul acestui proiect este facilitarea accesului femeilor pe piața muncii prin intervenții integrate ce țin de creșterea nivelului de formare profesională, stimularea inițiativelor antreprenoriale, reducerea riscurilor de îmbolnăvire, îmbunătățirea percepției publice față de egalitatea de gen și șanse.

                Prin intermediul acestui proiect va fi creată o platformă multimedia care va fi structurată pe 5 linii prioritare care susțin promovarea egalității de gen, și anume: „Femeia și munca”, ”Femeia și antreprenoriatul”, „Femeia și studiul”, ”Femeia și viața cotidiană” și „Sănătate și securitatea muncii pentru femei”.

                  Beneficiarii direcți ai proiectului CeMPRES sunt: 42 de femei aflate în căutarea unui loc de muncă care vor fi formate în direcția consilierii antreprenoriale; 1050 de femei care necesită consultanță in vederea inițierii unei afaceri, a auto-ocupării, a dezvoltării și orientării în carieră; 448 de femei care necesită îmbunătățirea și certificarea competențelor IT; 840 de femei care necesită îmbunătățirea competențelor antreprenoriale; 210 persoane aparținând unor grupuri vulnerabile care vor intra în activitățile de formare ale proiectului; 300 de persoane din rândul angajaților autorităților publice centrale și locale, ai organizațiilor societății civile și ai partenerilor sociali care vor fi implicate în activitățile de informare și conștientizare a problemelor și politicilor referitoare la egalitatea de șanse și gen; minim 5500 de persoane care vor beneficia de serviciile centrului multimedial CeMPRES.

                  Informații suplimentare legate de activitățile proiectului vor fi postate pe pagina web a proiectului www.cempres.ro .