Chestionarul sanatatii

Botosani - 14 august 2004

Comunicat tip General in ONG

Reprezantantii caselor de asigurari de sanatate contactati de APC Botosani afirma ca suntem deplin informati in problemele sanatatii noastre.
Specialistii din domeniul managementului sanatatii ne-au spus taman invers - ca suntem ignoranti.
Care e adevarul - stabiliti dumneavoastra.

Nu este nevoie sa raspundeti la intrebari!

Acordati-va un calificativ privind gradul de cunoastere al problemelor si transmiteti-l, impreuna cu eventualele dumneavoastra comentarii.Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor BotoşaniChestionar

pentru persoanele asigurate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate
La câte acţiuni profilactice organizate de Casa de asigurări de sănătate aţi participat?
Un bunic fără venituri proprii aflată în întreţinerea dv poate beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei?
Pe baza cărui document se stabileşte dreptul asiguratului la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare, în condiţiile legii asigurărilor sociale de sănătate?
Cunoaşteţi lista serviciilor medicale, a medicamentelor şi a altor servicii la care aveţi dreptul în calitate de asigurat?
Dar parametrii de calitate şi eficienţă ai acestor servicii? Unde îi puteţi consulta?
În cadrul serviciilor respective sunt prevăzute şi măsuri de recuperare?
Care sunt drepturile dv în calitate de asigurat în ceea ce priveşte prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor, dispozitivelor de mers şi de autoservire?
Din a câta zi a îmbolnăvirii aveţi dreptul la îngrijire medicală?
În cazul în care v-aţi accidentat, aveţi dreptul la îngrijiri medicale?
Aveţi dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu?
Dar la asistenţă medicală curativă la locul de muncă?
Aţi fost informat în ultimul trimestru de către Casa de asigurări din care faceţi parte despre mijlocele de păstrare a sănătăţii, de reducere şi evitare a cauzelor de îmbolnăvire?
Cunoaşteţi un program de sănătate finanţat de la bugetul de stat elaborat de casa de asigurări în colaborare cu o organizaţie neguvernamentală?
La câte servicii stomatologice preventive au dreptul tinerii între 16 – 20 de ani?
Dar adulţii?
Când vi s-a făcut ultimul control pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate?
Care sunt drepturile dv în ceea ce priveşte serviciile de recuperare medicală?
Pe timpul spitalizării aveţi dreptul la tratament chirurgical, dacă situaţia o impune?
În ce proporţie suportă casa de asigurări costul tratamentelor stomatologice?
Puteţi beneficia de materiale sanitare pentru corectarea văzului, auzului sau de proteze în caz de nevoie?
Aveţi dreptul la tratament fizioterapeutic, masaje, gimnastică medicală şi altele asemenea?
Dar la asistenţă medicală la domiciliu din partea unui cadru mediu sanitar?
Puteţi primi ajutor în menaj pe perioada bolii sau invalidităţii?
Acordaţi-vă un calificativ privind gradul de cunoaştere al acestor probleme: nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte bine.

Transmiteţi calificativul la Asociaţia Consumatorilor apcbotosani@yahoo.fr

Întrebări pentru actorii din din sistem: medici, farmacişti, reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, ai caselor de asigurări, ai organizaţiilor neguvernamentale, oameni politici etc. :

Ce organisme stabilesc criteriile privind calitatea asistenţei medicale în acţiunile de depistare precoce a îmbolnăvirilor?
Care este organul de conducere al CNAS?
Cine desemnează consiliul de administraţie al CNAS?
Care sunt modalităţile de publicitate prevăzute în statutul CNAS?
Aţi primit vreodată un extras în care să fie specificate serviciile care se asigură, nivelul contribuţiei şi modul de plată?
Cine stabileşte normele metodologice pentru acordarea serviciilor medicale?
Ce categorii şi grupe sociale au dreptul de a fi reprezentate în organele de conducere ale Casei de asigurări: şomerii; deţinuţii; casnicele; elevii şi studenţii; personalul ambasadelor; liber – profesioniştii; militarii în rezervă; agricultorii cu gospodării individuale; pensionarii; nevăzătorii.
Cum v-aţi desemnat propriul reprezentant în consiliul de administraţie al Casei de asigurări?
Cine organizează şi efectuează arbitrajul în cadrul sistemului de asigurări?
Aţi consultat vreodată bugetul Casei Asigurărilor de Sănătate din care faceţi parte?
Cum au evoluat indicatorii de morbiditate în judeţul nostru în perioada 1970 – 2001?
Care este numărul de tratamente aplicate pe locuitor al judeţului din care face’i parte?
Dar totalul cheltuielilor medicale pe zi?
Indicele mortalităţii corectate?
Mortalitatea infantilă?
Numărul de consultaţii pe locuitor?
Numărul de avorturi?
Numărul de avorturi raportat la numărul de născuţi vii?
Pe ce loc v] situaţi în comparaţie cu celelalte judeţe?
Acordaţi-vă, de asemenea, un calificativ şi transmite-ţi-l pe adresa Asociaţiei Consumatorilor: apcbotosani@yahoo.frScrieţi-ne, de asemenea, care sunt concluziile dv privind informarea asiguraţilor şi a factorilor de decizie?

Opiniile dumneavoastră, vor constitui baza unui studiu propus spre analiză factorilor de decizie.

Va mulţumim,

Vicepreşedinte APC Botoşani,

Radu Cajvaneanu

Despre Asociatia pentru Protectia Consumatorilor Botosani

A.P.C. Botoşani, înfiinţată in 1992, apără drepturile celor 30 de membri ai acesteia, drepturile celor ca 300 de cetăţeni care primesc anual consultaţii cât şi ale peste 100.000 de consumatori botoşăneni în general.
Activităţi specifice: aprox. 10 consultaţii gratuite pe săptămână, conferinţe de presă săptămânale urmate, fiecare, de 4-5 apariţii in ziare şi la radio TV, intervenţii la forurile locale, centrale şi europene, acţiuni comune cu alte ONG locale din ţară şi din străinătate, bază de date organizată pe domenii, 10 programe proprii, sit propriu şi Opinia Consumatorilor, prima publicaţie electronică în domeniu

Date de contact :
Adresă :Bd. Mihai Eminescu nr. 35, Bloc K 2, Sc. C, ap. 8, Botoşani
Tel :0231. 51.73.43

Web : http://paginata.dsclex.ro/apcbotosani

apcbotosani@yahoo.fr , raducaj@yahoo.fr

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-pentru-protectia-consumatorilor-botosani/chestionarul-sanatatii