Noile inscriptii de pe oua. Integrarea oualor in UE.

BUCURESTI - 14 septembrie 2005

Comunicat tip General in Social

Ou XL, ouat în aer liber, 1 septembrie 2004. Începând cu data de 1 septembrie 2005, Conform HG 415/2004 ouăle trebuie să se alinieze şi ele unor standarde şi să fie ştampilate mai mult decât până acum. La cât de multe lucruri vor fi scrie pe ouă, în curând vom avea parte şi de publicitate pe ouă. Nu mai spun de faptul că de Paşti vom avea ouă gata vopsite...J
Pentru că noi suntem consumatori conştienţi, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România, vă informează despre noile inscripţii de pe ouă.

Noile inscriptii de pe oua. Integrarea oualor in UE.

Înainte de a părăsi locul de producţie, fiecare container cu ouă trebuie marcat cu următoarele informaţii, care trebuie să fie înscrise pe container şi în documentele însoţitoare:
a) numele, adresa şi numărul de identificare ale producătorului;
b) numărul de ouă sau greutatea lor;
c) data ouatului sau perioada de ouat;
d) data livrării.

Categorii de oua
Ouă de categoria A. Caracteristici:
a) să aibă coaja şi membrana normale, curate şi intacte;
b) camera de aer să nu depăşească 6 mm în înălţime, să fie imobilă, iar pentru ouăle cu menţiunea "extra" aceasta să nu depăşească 4 mm;
c) albuşul oului trebuie să fie transparent, limpede, de o consistenţă gelatinoasă şi lipsit de corpuri străine de orice natură;
d) gălbenuşul oului trebuie să fie vizibil la examinare doar sub forma unei umbre, fără contur aparent, să nu se distanţeze vizibil de poziţia centrală în cazul rotirii oului, să fie lipsit de corpuri străine de orice natură;
e) embrionul să se afle într-un stadiu de dezvoltare imperceptibil;
f) să fie lipsite de mirosuri străine.

Ouă de categoria B. Ouăle care nu îndeplinesc cerinţele pentru ouăle din categoria A. Ele pot fi utilizate de întreprinderile de industrie alimentară, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi igienă pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă, precum şi de întreprinderile de industrie nealimentară.

Atentie!
Ouăle din categoria A se clasifică după greutate astfel:
a) XL - foarte mari: 73 g şi peste;
b) L - mari: de la 63 g până la 73 g;
c) M - medii: de la 53 g până la 63 g;
d) S - mici: sub 53 g.

Pe ambalaje categoria de greutate va fi indicată prin literele corespunzătoare sau termenii definiţi deja sau printr-o combinare a ambilor, această indicaţie putând fi suplimentată cu menţionarea unei game de greutate corespunzătoare.

Atentie 2!
Ouăle şi ambalajele cu ouă sunt marcate cu specificaţii privind metoda de creştere a păsărilor, iar termenii pentru definirea acestor metode sunt:
a) pentru ambalaje:
- ouă de găini crescute în aer liber;
- ouă de găini crescute în hale la sol;
- ouă de găini crescute în baterii.
b) pentru ouă:
- aer liber;
- sol;

CERINŢE MINIME
ce trebuie îndeplinite în fermele de găini crescute în aer liber

Ouăle obţinute de la găinile crescute în aer liber trebuie produse în ferme care să satisfacă cel puţin următoarele condiţii:
a) găinile să aibă acces continuu în aer liber pe tot parcursul zilei, exceptând cazul în care există restricţii temporare impuse de autorităţile veterinare;
b) în fermele de găini crescute în aer liber, densitatea nu trebuie să fie mai mare de 2.500 de găini pe hectarul de teren disponibil sau de o găină la 4 m2;
c) fermele de găini crescute în aer liber să nu se extindă peste o rază de acţiune de 150 m de la cea mai apropiată clădire. O extindere mai mare, de până la 350 m de la cea mai apropiată clădire, este permisă dacă se asigură cel puţin 4 adăposturi pe hectar, distribuite uniform.

Datorită drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute în Legea 8/1996, orice material preluat integral sau parţial se va face numai cu menţiunea: „Acest material este realizat cu sprijinul APC România”.

Despre Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

Pentru orice alte întrebări şi răspunsuri contactaţi APC România la numerele de telefon: 021.311.02.43 sau e-mail: relatiipublice@apc-romania.ro , www.apc-romania.ro .
Laura Pascu
021.311.02.43
0722.653.210
relatiipublice@apc-romania.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-pentru-protectia-consumatorilor-din-romania/noile-inscriptii-de-pe-oua-integrarea-oualor-in-ue-