Expeditie medicala romana in Africa

BUCURESTI - 30 mai 2007

Comunicat tip General in ONG

Mesagerii României Red Angels -
Patru tineri dintre care trei medici şi un asistent medical pregătesc o expediţie medicală în sudul Republicii Ciad, Africa.

Patru tineri dintre care trei medici şi un asistent medical pregătesc o expediţie medicală în sudul Republicii Ciad, Africa.
Conducătorul echipei este dr. Roland Hermann din Mediaş, care a mai organizat în vara anului 2006 o expediţie similară în Guyana Britanică, America de Sud. Scopul acestor acţiuni este umanitar, oferirea de servicii medicale gratuite băştinaşilor care datorită sărăciei ţării şi a condiţiilor vitrege de trai sunt lipsiţi total de orice asistenţă medicală.
Numele expediţiei este Mesagerii României „Red Angels” 2007, sugerând modul în care echipa se va deplasa la diferite aşezări omeneşti. Fiind pasionaţi ai sportului cu parapanta, ei vor folosi motoparapanta pentru localităţi unde accesul pe altă cale ar fi foarte dificil datorită sălbăticiei naturii.
Expediţia este organizată sub auspiciile Asociaţiei pentru Sănătate, Educaţie şi Familie (ASEF).

Director Programe
Adalbert GHEJAN

Despre Asociatia pentru Sanatate, Educatie si Familie

Asociaţia pentru Sãnãtate, Educaţie şi Familie este o organizaţie nonprofit care are ca obiective: promovarea principiilor de
sãnãtate fizicã, mentalã, social-relaţionalã şi spiritualã; acordarea de asistenţã sanitarã, socialã şi moralã; organizarea de cursuri şi expoziţii de bucãtãrie sãnãtoasã; oferirea de consiliere medicalã; consultanţã în domeniile premarital, planning familial, vârsta a 3-a; înfiinţarea şi întreţinerea de cãmine pentru copii orfani, abandonaţi şi aziluri pentru bãtrâni.

Roland Hermann, medic stomatolog din Medias: 0745.873.227
Lazar Forray, Presedinte ASEF: 0740.11.22.44

adalbertghejan@gmail.com