Rezultatele proiectului "Enhance professionals’ knowledge for a sustainable refugees’ integration"

BUCURESTI - 8 august 2018

Comunicat tip General in ONG

Asociația Pro Refugiu

 Organizație non-guvernamentală cu sediul în București, România, a implementat, în perioada Septembrie 2016 – August 2018, proiectul transnațional Enhance professionals’ knowledge for a sustainable refugees’ integration, 2016-1-RO01-KA202-024402, cu sprijinul financiar al Programului Erasmus Plus Parteneriate Strategice. Proiectul a fost coordonat de către Asociația Pro Refugiu în parteneriat cu organizațiile Caritas International din Belgia, Passage e.V. din Germania, Scandinavian Human Rights Lawyers din Suedia, Asociația Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria din Spania.

 Obiectivele principale ale proiectului au constat în: îmbunătățirea cooperării multi-disciplinare a specialiștilor din domeniul social, psihologic, juridic în vederea acordării de asistență refugiaților în procesul de integrare în țările-gazdă, realizare schimb de informații privind practicile și programele de integrare a refugiaților care sunt implementate în România, Belgia, Germania, Suedia și Spania.

 Pe durata implementării proiectului au fost realizate următoarele activități:

- Elaborarea unui Raport de Studiu privind integrarea refugiaților în România, Belgia, Germania, Spania si Suedia. Scopul acestei publicații a fost acela de a evidenția programele existente, lacunele acestora și de a elabora un set de recomandări care să susțină strategiile viitoare în ceea ce privește politicile și programele de integrare. Publicatia este disponibilă pe website-ul proiectului în Engleză, Româna, Germană, Suedeză, Spaniolă, Olandeză.

- Elaborarea unui Manual pentru profesioniștii din domeniul social-juridic-sănătate care sprijină integrarea refugiaților. Publicația este disponibilă pe website-ul proiectului în Engleză, Română, Germană, Suedeză, Spaniolă.

- Reuniuni transnaționale de proiect în România, Germania, Spania, Suedia.

- Activităţi transnaţionale de învăţare, predare și formare, la Hamburg în Germania (Aprilie 2017) și la Bruxelles în Belgia (Septembrie 2017), la fiecare eveniment participând profesioniști din domeniul social, juridic, psihologic din România, Belgia, Germania, Spania și Suedia.

- Evenimente de multiplicare (seminar la București în România, seminar la Madrid în Spania, seminar la Bruxelles în Belgia, seminar la Hamburg în Germania, seminar la Uppsala în Suedia), organizate în perioada Mai 2018 – Iunie 2018. La aceste seminarii au fost invitați a participa profesionisti din organizații și instituții care dețin competențe în domeniul social, juridic, sănătate; profesioniști care sunt implicați deja în asistența refugiaților, dar și cei care doresc să se specializeze în acest domeniu. Printre subiectele abordate pe durata acestor seminarii s-au regăsit: prezentarea proiectului și a publicatiilor elaborate, necesitatea îmbunătățirii abilităților de comunicare inter-culturală, relevanța echipei multi-disciplinare în integrarea refugaților, rolul mediatorilor culturali. Seminariile au avut o abordare interactivă, prezentările alternând cu discuții panel, analiză studii de caz, sesiuni întrebări-răspunsuri.

 Informații suplimentare privind proiectul se regăsesc pe website-ul  

http://erasmusproject.refugees-integration.prorefugiu.org

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Erasmus Plus al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Pro Refugiu.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-pro-refugiu/enhance-professionals-knowledge-for-a-sustainable-refugees-integration