Manager Proiect- curs autorizat C.N.F.P.A. in Bacau

Bacau - 20 octombrie 2006

Comunicat tip General in Afaceri

Asociaţia pentru Integrare Europeană REPERE prin Centru de Excelenţă în Management lansează o noua serie de perfecţionare Manager de Proiect- curs autorizat C.N.F.P.A.

Cursul incepe Luni, 30 octombrie 2006 ora 17:00.

Zilele de curs :
30 octombrie - 4 noiembrie 2006
13 -18 noiembrie 2006
20 - 23 noiembrie 2006
04 - 07 decembrie 2006
11 - 15 decembrie 2006

Orarul de curs: Luni-Vineri 17:00 - 21:00, Sambata 9:00-17:00
In perioadele de pauza se realizeaza lucrarile practice pe grupe asistat de lector pe internet, respectiv perioadele: 5 -12 noiembrie 2006 si 24 noiembrie – 3 decembrie 2006. Absentele se motiveaza cu conditia recuperarii materiei parcurse.

Locatia cusului: com. Nicolae Balcescu nr. 848 (E85), langa fosta benzinarie Tracorom. Inscrieri in limita locurilor disponibile.

Examen: 17 decembrie 2006
Examinarea se realizează prin: evaluarea cunostinţelor teoretice - TEST GRILA + evaluarea cunoştinţelor practice - EVALUAREA PROIECTELOR realizate pe grupe.

La finalizarea cursului se obtine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE si un SUPLIMENT DESCRIPTIV pentru perfectionarea ca Manager de Proiect, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetãrii si Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale si recunoscut la nivel european in cadrul cursurilor dedicate adultilor (adult education).

Programul de pregatire isi propune familiarizarea participantilor cu legislatia, practicile si procedurile ce guverneaza accesarea Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene in Romania. Cursul se concentreaza pe aspectele practice ale identificarii de proiecte finantabile din Fondurile Structurale 2007-2013, dar si pe cadrul procedural care trebuie urmat in vederea pregatirii, finantarii si implementarii unor asemenea proiecte. Cursul are 256 de ore din care teorie 120 si 136 ore de exercitii practice.

Cursul are rolul de a-i ajuta pe participanti sã organizeze si sã controleze activitãtile, sã anticipeze, sã evalueze si controleze riscurile, astfel încât sã contribuie la finalizarea cu succes a proiectelor în care sunt implicati, prin satisfacerea cerintelor beneficiarilor sau finantatorilor si încadrarea în bugetele stabilite.

Tematica cursului: Include furnizarea elementelor teoretice si a unor modele practice de finantare
- TEORIE –
1.Fondurile structurale (Politica europeana de coeziune, Documentele cadru nationale privind fondurile structurale: Programele operationale sectoriale – POS si Programul operational regional - POR Structura institutionala implicata si circuitul fondurilor: Autoritati de Contractare; Autoritati de Implementare; Autoritati de Plati; Organisme Intermediare; Beneficiari/ Implementatori finali)
2.Uniunea Europeana (tratate, institutii, buget, activitatile Uniunii Europene, legislatie, largire)
3.Ghid privind finantarea
4.Finantãri nerambursabile – tipuri de proiecte
5.Managementul proiectelor – cadrul conceptual
6.Managementul ciclului proiectelor (PCM)
7.Planul de afaceri
8.Studiul de marketing
9.Managementul resurselor umane ale proiectelor
10.Managementul financiar al proiectelor (structura costurilor, evidenta si management cash flow, indicatori economici)
11.Managementul riscurilor
12.Marketing de proiect si asigurarea calitãtii
13.Incheierea proiectelor
14.De ce esueaza proiectele
- PRACTICÃ –
Ghid de elaborare a proiectelor ANIMMC, SOCRATES, SAPARD, RESURSE UMANE, SOCIAL, FONDUL EUROPA, CULTURA, EDUCATIE, TINERET.

Beneficii: Participarea la acest curs vă va ajuta:
•să obţineţi finanţări pentru instituţia dumneavoastră
•să înţelegeţi rolul managerului de proiect în cadrul organizaţiei
•să învăţaţi să planificaţi eficient activităţile şi să alocaţi mai bine resursele
•să anticipaţi, să evaluaţi şi să controlaţi riscurile asociate proiectului
•să selectaţi proiectul în funcţie de criterii de eficienţă
•să înţelegeţi importanţa bugetelor şi situaţiilor financiare, a marketingului de proiect şi asigurarea calităţii.

CURSUL SE ADRESEAZA NUMAI MEMBRILOR CENTRULUI DE EXCELENTA IN MANAGEMENT

Taxa de inscriere in Asociatia REPERE pe anul 2006 este de 35 RON .
Cotizatia de membru pentru CENTRUL DE EXCELENTA IN MANAGEMENT este de 1020 RON plãtibili în trei rate, dupa cum urmeaza:
Transa I: 340 ron – 30 octombrie 2006
Transa II: 340 ron – 20 noiembrie 2006
Transa II: 340 ron – 4 decembrie 2006
Suportul de curs este 85 RON (curs, cd, materiale informative) si se plateste la inceperea cursului.

Membrii centrului beneficiaza de acces la facilităţile asociaţiei REPERE filiala Bacău (bibliotecă, calculator), consultanta gratuita in cadrul cursului la întocmirea unei cereri de finanţare pentru un proiect concret, inscrierea in reteaua R.P.R.-MANAGER, snack-bar, etc.

Traineri: Cursurile vor fi conduse de specialisti in training si consultanta manageriala, care au parcurs toate nivelurile de competenta profesionala ocupand functii de top management si obtinand diplome universitare de inalt nivel (PHD.; MASTER IN MANAGEMENT; CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT, CERTIFIED TRAIN THE TRAINER). Au realizat si implementat proiecte cu finanþare nerambursabilã pentru diferite organizatii si au participat în calitate de consultant la proiecte finantate de Uniunea Europeanã.

Despre Asociatia REPERE

Conditii de inscriere ca membru in CENTRUL DE EXCELENTA IN MANAGEMENT :

-completarea fisei de inscriere in Asociatia REPERE ca membru al CENTRULUI DE EXELENTA IN MANAGEMENT si semnarea regulamentului intern al Asociatiei.
-copie act de identitate
-copie certificat de casatorie (daca este cazul)
-copie diploma ultima forma de invatamant absolvita (minim diploma bacalaureat)
-incheiere contract de formare profesionala
-copie chitante cotizatie de membru

Detalii şi înscrieri la persoana de contact: Ec. Drd. Ramona Dîrlea; mobil: 0724 37 22 96

Solicitati FORMULAR DE INSCRIERE la e-mail: repere_manager@yahoo.com sau la tel 0234 57 15 04.

repere_manager@yahoo.com