Evitati transformarea orelor de religie in instrumente de indoctrinare!

BUCURESTI - 17 mai 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Scrisoare deschisa adresata membrilor Parlamentului

Evitati transformarea orelor de religie in instrumente de indoctrinare!

Stimata Doamna / Stimate Domnule,

Proiectul Legii Educatiei Nationale, in formularea propusa de Guvern, imbunatateste semnificativ cadrul legal privind predarea religiei in scoli.

Conform proiectului initial, Articolul 17 asigura dreptul tuturor copiilor de a primi o educatie religioasa conform confesiunii proprii sau de a refuza sa participe la orele de religie.

De asemeni, acesta stipula ca, la cerere, in locul orelor de religie se pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii si artelor etc. Din pacate, varianta adoptata in Comisia pentru Invatamint, Stiinta, Tineret si Sport a exclus aceasta prevedere.

Formularea initiala a Articolului 17, daca va fi pastrata de catre plenul Camerei, poate evita transformarea orelor de religie in instrumente de indoctrinare.

Asociatia Secular-Umanista din Romania (ASUR) va solicita sa asigurati predarea echilibrata a religiei in invatamintul preuniversitar prin mentinerea Articolului 17 in varianta propusa de Guvern.Art. 17.
(1) Planurile-cadru pentru învatamântul primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca
domeniu disciplinar de studiu, parte a trunchiului comun. Copiilor apartinând cultelor
recunoscute, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de
religie, conform confesiunii proprii.


(2) La solicitarea scrisa a parintilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sa nu frecventeze
orele de religie. În acest caz, situatia scolara se încheie fara acest domeniu disciplinar de studiu.


(3) La cerere, în locul orei de religie, elevii pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii si
artelor sau alte cursuri utile în formarea comportamentului etic, social sau comunitar.In cadrul dezbaterilor privind Articolul 17, va rugam sa aveti in vedere ca Legea Educatiei trebuie sa asigure citeva conditii minime pentru a se evita discriminarile si inconsistentele legislative:

* clarificarea statutului orelor de religie: aceasta materie este singura disciplina din trunchiul comun a carui frecventare nu este obligatorie (in cadrul disciplinei 'Educatie fizica si sport', elevii scutiti sint obligati, totusi, sa participe la ore). In opinia noastra, disciplina 'Religie' trebuie declarata drept facultativa

* asigurarea dreptului constitutional al libertatii de credinta: maniera actuala, permite scolilor inscrierea din oficiu a elevilor la orele de religie. In opinia noastra legea trebuie sa prevada explicit dreptul elevilor (cu acordul prealabil al parintelui sau tutorelui legal in cazul celor sub 16 ani) de a alege sa studieze sau nu religia si sa interzica inscrierile din oficiu la aceasta materie. Aceasta pozitie este conforma cu Constitutia, cu Legea privind libertatea religioasa si regimul cultelor si cu Decizia nr. 72/1995 a Curtii Constitutionale

* schimbarea manierei de notare in cazul disciplinei 'Religie': in conditiile in care la aceasta materie se obtine o medie anuala ridicata mult mai usor decit in cazul altor discipline (ca Matematica sau Fizica de exemplu), sistemul actual ii discrimineaza, de facto, pe cei care opteaza sa nu participe la ore. In opinia noastra, cei care parcurg disciplina 'Religie' trebuie evaluati cu un calificativ de tipul Corespunzator / Necorespunzator, fara influenta asupra mediei generale

Asociatia Secular-Umanista din Romania, impreuna cu alte patru asociatii umaniste, este semnatara unui document de pozitie privind proiectul Legii Educatiei Nationale, inregistrat la Ministerul Educatiei sub numarul 11616/F/09.04.2010. Documentul poate fi descarcat de la adresa www.asur.ro//documente/Declaratie_proiect_Invatamint_v4b.doc.

Pentru detalii va rugam sa vizitati www.asur.ro/campanii

Cu multumiri,

Alexandru Toma Patrascu

Vicepresedinte

Asociatia Secular-Umanista din Romania

0788/39.25.39

toma.patrascu@asur.ro


Despre Asociatia Secular-Umanista din Romania

Asociaţia Secular-Umanistă Română promovează principiile etice umaniste, gîndirea critică, cunoaşterea ştiinţifică şi separarea statului de biserică.
Alexandru Toma Patrascu

Vicepresedinte

Asociatia Secular-Umanista din Romania

0788/39.25.39

toma.patrascu@asur.ro
pr@asur.ro