Asociatia Spitalului de Psihiatrie Dr Gh Preda Sibiu - ASPPS

Asociatia Spitalului de Psihiatrie Dr Gh Preda Sibiu - ASPPS


Descrierea companiei Asociatia Spitalului de Psihiatrie Dr Gh Preda Sibiu - ASPPS

Misiunea noastră este promovarea sănătății mintale. Noi, cei din Asociația Spitalului de Psihiatrie ne-am propus să îmbunătățim calitatea vieții pacienților noștri, facem aceasta prin dotarea spitalului cu echipamente și aparatură medicală, pregătirea profesională a angajaților, organizăm activități educative și recreaționale prin care stimulăm dezvoltarea abilităților personale și sociale ale pacienților. Pacienții și personalul Spitalului de Psihiatrie Dr.Gh.Preda din Sibiu stau în centrul preocupărilor organizației Asociația Spitalului de Psihiatrie, care a fost fondată tocmai pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestor categorii.

Membrii fondatori și membrii Asociației Spitalului de Psihiatrie Gh.Preda din Sibiu sunt în majoritate angajați ai spitalului, direct interesați de producerea schimbărilor pozitive pentru pacienți, unitate și personal. Spitalul de Psihiatrie Gh.Preda din Sibiu este o unitate sanitară de interes județean cu o specializare bine delimitată – psihiatria. Membrii Asociației sunt medici cu specializările psihiatrie, neurologie, recuperare, psihologi, ergoterapeuți, (atât pentru copii cât și pentru adulți) logopezi, specialiști în recuperare fizică, asistenți sociali, asistente medicale, dar și economiști, juriști și alte categorii profesionale, care se confruntă împreună cu vasta problematică a sănătății mentale, a climatului de respingere și stigmă asociat tulburărilor psihice, având o bună cunoaștere a structurilor spitalului, a problemelor cu care se confruntă pacienții, atât în perioada spitalizării cât mai ales post spitalizare. Principalele obiective vizează îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire medicală, ridicarea nivelului competențelor profesionale ale angajaților spitalului, diversificarea capabilităților acestora în scopul de a oferi pacienților îngrijiri adecvate, eficiente și efective, creșterea calitatății vieții pacienților, susținerea activă în procesul de recuperare și reintegrare psiho-socială, oferirea alternativelor pentru ocuparea timpului liber și dezvoltarea abilităților sociale.

Comunicate Asociatia Spitalului de Psihiatrie Dr Gh Preda Sibiu - ASPPS (Asociatia Spitalului de Psihiatrie Dr Gh Preda Sibiu):

Vezi toate comunicatele companiei Asociatia Spitalului de Psihiatrie Dr Gh Preda Sibiu - ASPPS.