Conferinţa de lansare proiect “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate"

Locul desfasurarii: Sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare

Organizator: Asociatia Stea

Asociaţia Stea împreună cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Poliţia Locală a municipiului Satu Mare organizeaza :

 Conferinţa de lansare a proiectului

Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

Evenimentul va avea loc Miercuri, 11 Iunie 2014 de la ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare din incinta Palatului Administrativ, P-ţa 25 octombrie,nr.1, Satu Mare.

Acest proiect este implementat de Asociatia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Poliţia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36  Euro finanţare nerambursabilă şi 25.166,25 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază al persoanelor dezavantajate din municipiul Satu Mare. Această iniţiativă asigură premisele creşterii eficacităţii şi eficienţei intervenţiei sociale de la nivel local pe baza dezvoltării unui parteneriat inter-sectorial pentru o abordare din perspective multiple a problemelor grupurilor ţintă în vederea prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate. Astfel, ONG-urile şi instituţiile publice din Satu Mare ce acţionează în domeniul social vor fi implicate în activităţi comune care vor potenţa eforturile de incluziune socială a grupurilor vulnerabile.

În acelaşi timp, proiectul urmăreşte creşterea capacităţii Asociaţiei Stea ca prin dezvoltarea structurii sale, promovarea voluntariatului şi a muncii în reţea, să furnizeze servicii sociale şi de bază având ca beneficiari direcţi un număr de 465 de persoane dezavantajate : copii şi tineri ai străzii, persoane fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială, persoane care au săvârşit infracţiuni, persoane care practică prostituţia. De asemenea, proiectul îşi propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale şi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Despre ASOCIATIA STEA

Asociaţia STEA este o organizatie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Confirmare pana la data: 11 iunie 2014

Participare: Intrare libera

Sponsori eveniment:
  • Granturile SEE 2009 – 2014 Granturile SEE 2009 – 2014
  • Fondul ONG in Romania Fondul ONG in Romania
Parteneri eveniment:
  • SPAS Satu Mare si Politia locala a municipiului Satu Mare SPAS Satu Mare si Politia locala a municipiului Satu Mare