Apel de selectie a proiectelor Măsura B1/P6 DI6A – „Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor”

Halchiu - 20 august 2020

Comunicat tip General in Afaceri

Măsura B1/P6 DI6A – „Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor”Grupul de Acțiune Locală Ținutul BârseiData lansării: 24 August 2020Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B1/P6 DI6A/1/24.09.2020


Data limită de depunere a proiectelor: 24 Septembrie 2020Depunerea proiectelor pentru Măsura B1/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Apel de selecţie a proiectelor

 

Măsura B1/P6 DI6A – „Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor”

 

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

 

Data lansării: 24 August 2020

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B1/P6 DI6A/1/24.09.2020

 

Data limită de depunere a proiectelor: 24 Septembrie 2020

 

Depunerea proiectelor pentru Măsura B1/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura B1/P6 DI6A – ”Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor " sunt de 150.000 Euro. Pentru sesiunea curentă fondurile disponibile sunt de 150.000 euro.

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii  B1/P6 DI6A este de 150.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

 

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

 

Măsura B1/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

Entitățiilor publice sau private care activează în domeniul sprijinirii mediului de afaceri, inclusiv forme asociative

 

Măsura B1/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

Fermierii din teritoriul Ținutul Bârsei precum și formele asociative ale fermierilor.

    Aceștia vor beneficia de serviciile de consultanță și asistență ce vor fi oferite de structura ce va opera infrastructura de sprijinire a afacerilor.

Rata sprijinului

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

 

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B1/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Strada Feldioarei nr 1, precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B1/P6 DI6A.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr.1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.