Apel de selecţie a proiectelor Măsura B2/P6 DI6A – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

Halchiu - 22 mai 2020

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Măsura B2/P6 DI6A – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

Data lansării: 02 Iunie 2020

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/B2/P6 DI6A/03.07.2020

Data limită de depunere a proiectelor: 03 Iulie 2020

Depunerea proiectelor pentru Măsura B2/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B2/P6 DI6A - ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol" sunt de 30.000 Euro. Pentru sesiunea curentă fondurile disponibile sunt de 7.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii B2/P6 DI6A este de 7.000 euro.

Apel de selecţie a proiectelor

 

Măsura B2/P6 DI6A – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

 

Data lansării:  02 Iunie 2020

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/B2/P6 DI6A/03.07.2020

 

Data limită de depunere a proiectelor:  03 Iulie 2020

 

Depunerea proiectelor pentru Măsura B2/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura B2/P6 DI6A - ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol" sunt de 30.000 Euro. Pentru sesiunea curentă fondurile disponibile sunt de 7.000 euro.

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii B2/P6 DI6A este de 7.000 euro.

 

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

 

Măsura B2/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

entităților publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților

    .

 

Măsura B2/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:

    beneficiarii indirecți ai măsurii sunt persoanele implicate în sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei care doresc să dezvolte afaceri în sectorul non-agricol. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională care accesează fondurile disponibile prin măsura B2.

Rata sprijinului

 

Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B2/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel. 0766 637 342  precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B2/P6 DI6A.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Strada Feldioarei, nr.1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Despre Asociatia TInutul Barsei

eritoriul ȚINUTUL BÂRSEI este localizat în județele Brașov și Covasna, la nord și sud de axa de dezvoltare urbană Brașov – Ghimbav – Codlea (cu orașul Ghimbav fiind inclus în teritoriul Grupului de Acțiune Locală). Din punct de vedere geografic, teritoriul este situat la aproximativ 45043’ latitudine nordică si 250 30’ longitudine estică

Localitățile ce fac parte din ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Feldioara, Crizbav, Dumbrăvița, Vulcan, Cristian, Ghimbav, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig si Vâlcele.