Apel de selecţie a proiectelor- Măsura B3/P6 DI6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Halchiu - 10 octombrie 2018

Comunicat tip General in Agricultura

Apel de selecţie a proiectelor- Măsura B3/P6 DI6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Data lansării: 8 Octombrie 2018

 

Data limită de depunere a proiectelor: 6 Noiembrie 2018

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B3/P6 DI6A/2/06/11/2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura B3/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B3/P6 DI6A - ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei" sunt de 280.000 Euro. Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi de 170.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile și 50.000 de euro/proiect pentru proiectele vizează activitățiile de producție.

Măsura B3/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată. Persoanele  fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi  înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

 Rata sprijinului este de 100% si se acorda sub forma de prima

Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

    70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
    30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada  de  implementare  a  Planului  de  Afaceri  este  de  maximum  5  ani  și  include  controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B3/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –  disponibil  la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B3/P6 DI6A.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile  pentru  dezvoltare  rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Despre Asociatia TInutul Barsei

Asociatia Tinutul Barsei este Grup de Actiune \local[ (GAL)