Apel de selecţie a proiectelor Măsura B4/P6 DI6A – „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole”

Halchiu - 9 ianuarie 2019

Comunicat tip General in Agricultura

Apel de selecţie a proiectelor

Măsura B4/P6 DI6A – „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole”

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

Data lansării: 07 Ianuarie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B4/P6 DI6A/1/07.04.2019

Data limită de depunere a proiectelor 07 Aprilie 2019

Apel de selecţie a proiectelor

 

Măsura B4/P6 DI6A – „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole”

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

Data lansării: 07 Ianuarie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B4/P6 DI6A/1/07.04.2019 

Data limită de depunere a proiectelor  07 Aprilie 2019

Depunerea proiectelor pentru Măsura B4/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B4/P6 DI6A – ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole " sunt de 150.000 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii  B4/P6 DI6A este de 150.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura B4/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

Micro-întreprinderi și întreprideri non-agricole mici existente și nou înfințate din teritoriul Ținutul Bârsei Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici,  cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%.

 

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B4/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Strada Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B4/P6 DI6A.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.