Apel de selecţie a proiectelor: Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

Halchiu - 8 ianuarie 2019

Comunicat tip General in Administratie Publica

Apel de selecţie a proiectelor

Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

Data lansării: 03 Ianuarie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C1/P6 DI6B/28.02.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 28 Februarie 2019

Data lansării:  03 Ianuarie 2019

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C1/P6 DI6B/28.02.2019 

Data limită de depunere a proiectelor: 28 Februarie 2019

 

Depunerea proiectelor pentru Măsura C1/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura C1/P6 DI6B - ,,Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei" sunt de

502.940 Euro.

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1/P6 DI6B este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

 

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura C1/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoareONG-uri

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățiile publice locale și ONG-uri.

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.

 

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C1/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C1/P6 DI6B.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C1/P6 DI6B/28.02.2019