Lansare apel de selectie a proiectelor - Măsura A4/P2 DI2A – „Sprijin pentru ferme mici și medii”

Halchiu - 12 noiembrie 2018

Comunicat tip General in Agricultura

Data lansării: 19 Noiembrie 2018 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: A4/P2 DI2A/2/19.12.2018 Data limită de depunere a proiectelor 19 Decembrie 2018

Măsura A4/P2 DI2A – „Sprijin pentru ferme mici și medii”

Data lansării: 19 Noiembrie 2018

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: A4/P2 DI2A/2/19.12.2018

Data limită de depunere a proiectelor 19 Decembrie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura A4/P2 DI2A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A4/P2 DI2A - ,,Sprijin pentru ferme mici și medii" sunt de 45.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii A4 este de 40.000 iar suma minima este de 15.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura A4/P2 DI2A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:•Fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intrăîn categoria de fermă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 50.000 SO cu expecțiapersoanelor fizice neautorizate

Rata sprijinuluiSprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii A4/P2 DI2A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.comLa sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura A4/P2 DI2A.

Despre Asociatia TInutul Barsei

Localitățile ce fac parte din teritoriul Grupului de Acțiune Locala ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Feldioara, Crizbav, Dumbrăvița, Vulcan, Cristian, Ghimbav, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig si Vâlcele.

Taguri: tinutul barsei