Prelungire apel de proiect Masura C2/P6 DI6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

Halchiu - 17 martie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Social

Măsura C2/P6 DI6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile” Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei
Data lansării: 11 Noiembrie 2019
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C2/P6 DI6B/16.12.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 04 Mai 2020

Apel de selecţie prelungit al proiectelor Măsura C2/P6 DI6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

Data lansării: 11 Noiembrie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C2/P6 DI6B/16.12.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 04 Mai 2020

Depunerea proiectelor pentru Măsura C2/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C2/P6 DI6B - "Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile " sunt de 100.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C2/P6 DI6B este de 100.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura C2/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

•Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale

Măsura C2/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:

•Minorități etnice aflate în situații de excluziune/vulnerabilitate socială

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea

Măsurii C2/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Strada Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com