Prelungire apel de selectie masura B2/P6 DI6A – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

Halchiu - 27 iulie 2020

Comunicat tip General in Cursuri

Apel de selecţie prelungit al proiectelor

Măsura B2/P6 DI6A – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

Data lansării: 02 Iunie 2020

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/B2/P6 DI6A/03.07.2020

Data limită de depunere a proiectelor: 17 Iulie 2020

Depunerea proiectelor pentru Măsura B2/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B2/P6 DI6A - ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol" sunt de 30.000 Euro. Pentru sesiunea curentă fondurile disponibile sunt de 7.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii B2/P6 DI6A este de 7.000 euro.

Apel de selecţie prelungit al proiectelor

 

Măsura B2/P6 DI6A – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

Data lansării:  02 Iunie 2020

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/B2/P6 DI6A/03.07.2020

 

Data limită de depunere a proiectelor:  17 Iulie 2020

 

Depunerea proiectelor pentru Măsura B2/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura B2/P6 DI6A - ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol" sunt de 30.000 Euro. Pentru sesiunea curentă fondurile disponibile sunt de 7.000 euro.

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii B2/P6 DI6A este de 7.000 euro.

 

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

 

Măsura B2/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

entităților publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților.

 

Măsura B2/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:

    beneficiarii indirecți ai măsurii sunt persoanele implicate în sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei care doresc să dezvolte afaceri în sectorul non-agricol. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională care accesează fondurile disponibile prin măsura B2.

Rata sprijinului

Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B2/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel. 0766 637 342  precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B2/P6 DI6A.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Strada Feldioarei, nr.1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Taguri: cursuriasistentab2p6 di6a