Prelungire sesiune de depunere proiecte

Halchiu - 17 septembrie 2019

Comunicat tip General in Administratie Publica

Apel de selecţie prelungit al proiectelor
Data lansării: 15 Iulie 2019
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 4/C1/P6 DI6B/15.09.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 15 Octombrie 2019

Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

 Data lansării:  15 Iulie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 4/C1/P6 DI6B/15.09.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 15 Octombrie 2019

 Depunerea proiectelor pentru Măsura C1/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C1/P6 DI6B - ,,Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei" sunt de 260.961 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1/P6 DI6B este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura C1/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari:Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare ONG-uri

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățiile publice locale și ONG-uri.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C1/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel. 0766 637 342  precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com.

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C1/P6 DI6B.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.