Asociatie

Definitie Asociatie

Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizrea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta.In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.Filiala se constituie prin hotararea autentificata a adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Organele asociatiei sunt:a) adunarea generalab) consiliul directorc) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.Competenta adunarii generale cuprinde:a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatieib) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabilc) alegerea si revocarea membrilor consiliului directord) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzorie) infiintarea de filialef) modificarea actului constitutiv si a statutuluig) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidareh) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres in statut.Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor de conducere.Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.In exercitarea competentei sale, consiliul director:a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatieib) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatieic) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfeld) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor. Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatieib) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generalec) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de votd) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Doresti sa adaugi un termen in dictionar ? Propune termen
Stii o definitie mai buna pentru Asociatie? Propune definitie

Poze Asociatie

 • tigara electronica nr1

  Poza: Asociatie engleza lupta pentru piata de tigari electronice

 • Certificate validate de prestigioasa asociatie internationala Project Management Institute (PMI®) pentru absolventii cursurilor de managementul proiectelor

  Poza: Certificate validate de prestigioasa asociatie internationala Project Management Institute (PMI®) pentru absolventii cursurilor de managementul proiectelor

 • ARIES este prima asociatie din punct de vedere al marimii si continutului, dintre toate asociatiile similare din Uniunea Europeana si tarile in curs de aderare.

  Poza: ARIES este prima asociatie din punct de vedere al marimii si continutului, dintre toate asociatiile similare din Uniunea Europeana si tarile in curs de aderare.

 • Va aducem la cunostinta infiintarea si inceperea activitatii Asociatiei Etnice a Rusilor din Romania, asociatie neguvernamentala care are caracter etnic, social, cultural si umanitar, ce reprezinta interesul etnicilor rusi din Romania .

  Poza: Va aducem la cunostinta infiintarea si inceperea activitatii Asociatiei Etnice a Rusilor din Romania, asociatie neguvernamentala care are caracter etnic, social, cultural si umanitar, ce reprezinta interesul etnicilor rusi din Romania .

 • Vezi toate pozele despre Asociatie

Comunicatedepresa.ro cuprinde informatii relevante pentru domenii diversificate precum: politica, afaceri, sport, lifestyle, informatii si stiri despre personalitatile sau institutiile cele mai mediatizate din Romania. Sectiunea de fata este dedicata definitiilor care se refera la subiectul Asociatie.

Aceasta zona va concentra cele mai noi definitii referitoare la Asociatie. Definitiile termenilor despre Asociatie cuprinse in aceasta sectiune sunt adaugate de catre utilizatorii site-ului, prin urmare responsabilitatea continutului acestora revine acestora. In cazul in care doriti sa luati legatura cu reprezentantii companiilor care au emis evenimentele si comunicate referitoare la Asociatie, va invitam sa accesati paginile de comunicate si evenimente create referitor la Asociatie.