A apărut o noua lucrare în sprijinul organizaţiilor care doresc să se certifice sau recertifice în domeniul managementului calităţii

BUCURESTI - 17 septembrie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

Editura Standardizarea vă oferă ediţia a II-a a produsului Ceinţele familiei ISO 9000 privind implementarea unui sistem de management al calităţii în organizaţie. Ghid pentru realizarea documentaţiei de sistem

Produsul, în format electronic, realizat de specialişti în standardizare şi certificare vine în sprijinul dumneavoastră cu detalii referitoare la:

- abordarea tematică şi pragmatică a managementului calităţii,
- cerinţele noi ediţii a standardului SR EN ISO 9001: 2008
- etapele implementării unui sistem de management al calităţii în organizaţia dumneavoastră prin prisma ultimei ediţii a standardului SR EN ISO 9001:2008
- modul de desfăşurare a auditului intern în cadrul organizaţiei dumneavoastră conform
SR EN ISO 19011:2003
- modul de realizare a manualului calităţii (inclusiv politica în domeniul calităţii, cu exemple practice), cu modificările aduse de noua ediţie a SR EN ISO 9001:2008
- modul de realizare a procedurilor de sistem (cu exemple practice) cerute de SR EN ISO 9001:2008 şi a celor mai importante proceduri operaţionale.

Pe lângă întreaga gamă de standarde (17 standarde) necesare implementării unui sistem de management al calităţii, conform noi ediţii SR EN ISO 9001:2008, necesar unei organizaţii aflate la început de drum sau care doreşte recertificarea sistemului în conformitate cu noua ediţie a standardului de referinţă, în această ediţie oferim mai multe exemple concrete, numeroase observaţii şi explicaţii amănunţite privind documentaţia unui sistem de management al calităţii (SMC) – manualul calităţii, proceduri de sistem (6 proceduri), politica calităţii, în plus noua ediţie oferă şi proceduri operaţionale (4 proceduri).

Exemplele de manual al calităţii şi de proceduri, de sistem sau operaţionale, sunt editate în formatul word, ca atare permit modificarea şi prin urmare adaptarea uşoară la cerinţele oricărei organizaţii.

Produsul este realizat în format electronic, uşor de utilizat, cu legături între diferite elemente prezentate. În acest fel orice organizaţie va putea, cu uşurinţă, să elaboreze şi să implementeze un sistem de management al calităţii eficace, cu o documentaţie adecvată în vederea certificării sau recertificării.

Preţul produsului (CD continand documentatia in format word si 17 standarde pdf.) este de 833 lei (TVA inclus).

Despre ASRO-Asociatia de Standardizare din Romania

ASRO - Asociaţia de Standardizare din Romania
editura@asro.ro, vanzari@asro.ro, tel.: 021-316 99 74
editura@asro.ro, vanzari@asro.ro