A apărut SR OHSAS 18002:2009, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007

BUCURESTI - 2 aprilie 2009

Comunicat tip General in Industrie

La sfârşitul lunii martie ASRO a adoptat documentul OHSAS 18002:2008 ca standard român. Standardul SR OHSAS 18002:2009 înlocuieşte documentul OHSAS 18002:2004.
Acest standard, la fel ca şi SR OHSAS 18001:2008, a fost elaborat ca răspuns la cererea clienţilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, faţă de care pot să fie evaluate şi certificate sistemele de management.

În România, ca de altfel în întreaga Uniune Europeană, există numeroase cerinţe legale referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională care se aplică potenţialelor efecte vătămătoare legate de activităţile în muncă şi care pot fi extinse dincolo de locul de muncă, către toţi cei care pot fi afectaţi de activităţile desfăşurate. Este esenţial pentru o organizaţie să ţină seama de aceste cerinţe legale atunci când instituie, implementează şi menţine un sistem de management OH&S – şi în particular atunci când identifică pericole, evaluează riscuri şi stabileşte controale.
Acest standard, la fel ca şi SR OHSAS 18001:2008, a fost elaborat ca răspuns la cererea clienţilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, faţă de care pot să fie evaluate şi certificate sistemele de management.

Totodată Editura Standardizarea lansează lucrarea:

GHID PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE, ediţia a II-a

Acest ghid explică funcţionarea evoluţiei ciclice a unui sistem bazat pe noua variantă a standardelor OHSAS, politica de securitate şi sănătate ocupaţională, modul de realizare a planificării proceselor, proiectarea sistemului, respectiv structura şi organizarea acestuia. Toate aceste sunt însoţite de exemple concrete.

OHSAS reprezintă seria de evaluare pentru sănătatea şi securitate ocupaţională şi s-a dezvoltat ca răspuns la o cerere largă pentru un document, actualmente standard, recunoscut ca şi bază pentru evaluări şi certificări.

Ghidul este uşor de aplicat şi se poate adapta cu uşurinţă oricărei organizaţii, indiferent de mărimea acesteia, de ciclul de producţie, de structură etc., cuprinzând modele pentru politica şi obiectivele OH&S, paşii care trebuie parcurşi de către o organizaţie pentru implementarea unui astfel de sistem de management, documentaţia necesară implementării unui sistem de management OH&S (exemplu de manual şi exemple pentru 13 proceduri diferite), precum şi exemple pentru diverse fişe necesare în cadrul implementării sistemului OH&S ( fişa de neconformităţi, fişa de evaluare a riscurilor, fişa de acţiuni preventive/corective, raport de audit etc.).

Ghidul cuprinde cele două standarde române: SR OHSAS 18001:2008 şi SR OHSAS 18002:2009.

Despre ASRO-Asociatia de Standardizare din Romania

ASRO - Asociaţia de Standardizare din Romania
tel: 021- 316 77 25, fax: 021-317 25 14, 021-312 94 88
editura@asro.ro, vanzari@asro.ro