ADUNAREA GENERALĂ CEN, CONFERINŢA EUROPEANĂ COMUNĂ CEN/CENELEC şi ADUNAREA GENERALĂ CENELEC.

BUCURESTI - 13 decembrie 2007

Comunicat tip General in Arhitectura / Design

ASRO – Asociaţia de standardizare din România, anunţă lansarea concursului pentru realizarea unei sigle necesară pentru o serie de evenimente care se for desfăşura la Bucureşti în perioada 24-26 iunie 2008, şi anume: ADUNAREA GENERALĂ CEN, CONFERINŢA EUROPEANĂ COMUNĂ CEN/CENELEC şi ADUNAREA GENERALĂ CENELEC.

SRO – Asociaţia de standardizare din România, anunţă lansarea concursului pentru realizarea unei sigle necesară pentru o serie de evenimente care se for desfăşura la Bucureşti în perioada 24-26 iunie 2008, şi anume: ADUNAREA GENERALĂ CEN, CONFERINŢA EUROPEANĂ COMUNĂ CEN/CENELEC şi ADUNAREA GENERALĂ CENELEC.
Persoanele sau instituţiile interesate să participe la concurs pot cere mai multe informaţii la sediul Asociaţiei din strada Mendeleev nr.21-25, la numărul de telefon 021 – 316 99 74, sau pe adresa de e-mail: editura@asro.ro, speranta.stomff@asro.ro În urma acestui concurs public, sigla câştigătoare va fi premiată. Data limită de înscriere la concurs este VINERI 21 DECEMBRIE 2007.

Sunt invitaţi să participe: elevi ai Liceului de arhitectură, elevi ai şcolilor de arte, studenţi arhitecţi, artişti plastici, persoane fizice cu obiect de activitate în domeniul arhitecturii, artelor plastice, design şi publicitate.


Tema: O siglă pentru pentru evenimentele care se for desfăşura la Bucureşti în perioada 24-26 iunie 2008, ADUNAREA GENERALĂ CEN, CONFERINŢA EUROPEANĂ COMUNĂ CEN/CENELEC şi ADUNAREA GENERALĂ CENELEC
Dimensiunea machetei: numai A3, pe suport carton / hârtie albă simplă sau lucioasă,
Tip design: se pot accepta desene de mână sau în format electronic, cu condiţia ca autorul să-şi asume responsabilitatea dreptului de autor; ASRO nu poate fi răspunzătoare pentru preluări ilicite de desene aparţinând altor persoane fizice sau juridice, sau a unor programe specializate de design.
Policromie: creion, acuarelă, ulei, la alegere, obligatoriu full color.
Data limită de primire a machetelor: 15 IANUARIE 2008, ora 1200, la sediul ASRO.
Autorul siglei ce va fi desemnată ca fiind câştigătoare va primi un premiu de 500 de lei.
Macheta pe CD: în cazul in care veţi câştiga concursul, vă rugăm să aveţi pregătită şi versiunea pe CD a machetei, în format '.jpg', pentru a putea trimite la tipografie comanda de multiplicare.

Înţelegem prin siglă un semn grafic care să poată fi simbolul evenimentelor care în iunie 2008 se vor desfăşura la Bucureşti la invitaţia organismului naţional de standardizare ASRO, respectând următoarele cerinţe:
să fie uşor de reprodus atât în format color cât şi în format alb-negru;
să fie o creaţie în totalitate originală, fără a prelua elemente ale altor sigle utilizate de evenimente anterioare, folosind tehnica desenului sau programele de calculator specifice.
grafica să nu conţină (pe cât posibil) mai mult de 5 culori,
grafica să aibă o formă care să poată fii încadrată înr-un pătrat sau dreptunghi,
schimbarea dimensiunilor siglei, pentru a putea fi pusă pe diverse suporturi, nu trebuie să afecteze imaginea siglei. Sigla trebuie să fie în aşa fel concepută încât să se poată pune pe :
omateriale promoţionale : genţi, pixuri, insigne, postere etc.
omateriale de prezentare : bannere, pliante etc.
în cadrul siglei trebuie să apară siglele organismelor europene de standardizare CEN şi CENELEC, precum şi sigla gazdei din acest an, organismul naţional de standardizare, ASRO, data evenimentului şi locaţia (24-26 iunie 2008, Bucureşti) nu trebuie să conţină desene complicate sau texte suplimentare faţă de data şi locaţia evenimentelor,
sigla trebuie să fie cât mai simplă, mai sugestivă şi mai reprezentativă pentru eveniment şi pentru oraşul gazdă – Bucureşti,
autorul trebuie să-şi asume responsabilitatea dreptului de autor; ASRO nu poate fi răspunzătoare pentru preluări ilicite de desene aparţinând altor persoane fizice sau juridice, sau unor programe specializate de design.
Fiecare concurent poate trimite maxim patru machete
Pentru a afla mai multe despre specificul evenimentului citiţi textele din site-ul nostru www.asro.ro. Puteti cere şi alte detalii la numerele de telefon şi adresele de e-mail din anunţ.

În afara celor 3 inserări obligatorii enumerate mai sus (siglele CEN, CENELEC şi ASRO) şi pe care le puteţi aranja oriunde în pagină, în oricare ordine consideraţi că este mai bine, la orice dimensiune doriţi (conform simţului dumneavoastră artistic) puteţi insera şi alte desene, combinaţii de desen, eventual care să amintească de specificul naţional sau legate de oraşul Bucureşti. Totul rămâne la latitudinea dumneavoastră artistică. Ideea centrală a siglei, scopul acesteia este de a promova standardizarea europeană şi naţională şi a oraşului gazdă din acest an. Acest mesaj trebuie să fie perceput de orice privitor al siglei.

Identificare machetei: pe spatele fiecărei machete veţi indica, obligatoriu:
a. Numele autorului,
b. Locul de muncă,
c. Numere de telefon (mobil, serviciu sau acasă – ce preferaţi)
d. Adresa de email

Juriul: Vor fi desemnaţi 6 membrii ai unei comisii speciale, salariaţi sau membri ai ASRO, în acest scop; membrii juriului sau familiile acestora nu au dreptul să participe la concurs.

Data jurizării: 18-19 IANUARIE 2008, în cadrul şedinţelor de evaluarea a machetelor
Modul de jurizare: Fiecare membru al juriului va indica 3 machete care i-au plăcut, acordând nota 3 machetei care i-a plăcut cel mai mult, nota 2 celei de pe locul 2 şi nota 1 celei de pe locul 3. Se vor aduna punctajele. Macheta care a obţinut cel mai mare punctaj va fi aleasă pentru a reprezenta evenimentele din anul 2008.
Acordarea premiului: Autorul machetei desemnate câştigătoare, va primi net 500 lei, pe bază de contract de servicii, până la data de 12 februarie 2008.
Prin acest contract ASRO cumpără şi dreptul de a multiplica macheta în câte exemplare consideră necesar pe orice fel de suport : postere, mape, calendare, pixuri, bloc-notes-uri, bannere etc., care vor fi distribuite participanţilor la Conferinţă, membrilor ASRO sau vor fi afişate în locuri publice.

Câştigătorul va fi anunţat telefonic în data de 20 ianuarie 2008 iar lucrarea sa va fi postată pe site până în luna iunie 2008. Machetele necâştigătore vor putea fi ridicate de la sediul ASRO începând din data de 30 aprilie 2008.
Înscrierea: Este suficient să trimiteţi un email, până la data de 14 decembrie 2007, la ASRO (editura@asro.ro, speranta.stomff@asro.ro ) identificându-vă şi solicitând transmiterea prin email a siglelor obligatorii precum şi siglele care au fost utilizate în cele trei adunări generale comune CEN-CENELEC anterioare. În cazul în care doriţi să participaţi cu macheta la concursul organizat de ASRO în 2008, puteţi lăsa macheta la sediul ASRO.
Subiectul emailului: “Concurs siglă”

Vă aşteptăm!

Despre ASRO-Asociatia de Standardizare din Romania

ASRO - Asociatia de Standardizare din Romania
editura@asro.ro
editura@asro.ro