Summitul standardizarii europene: a 46-a Adunare generală CEN, cea de a 34-a Adunare generală CENELEC, împreună cu cea de a 4-a Conferinţă anuală comună CEN-CENELEC.

Locul desfasurarii: Bucuresti - Crowne Plaza Hotel

Organizator: Comitetul european de standardizare, Comitetul european de standardizare pentru electrotehnica, Asociatia de standardizare din R

Summitul standardizarii europene: a 46-a Adunare generală CEN, cea de a 34-a Adunare generală CENELEC, împreună cu cea de a 4-a Conferinţă anuală comună CEN-CENELEC.

Anual organismele naţionale de standardizare se întâlnesc cu ocazia adunărilor generale ale organismelor europene de standardizare CEN şi CENELEC. În acest an România, prin organismul naţional de standardizare ASRO, are onoarea să găzduiască în perioada 24-26 iunie 2008, la Bucureşti cea de a 46-a Adunare generală CEN, cea de a 34-a Adunare generală CENELEC, împreună cu cea de a 4-a Conferinţă anuală comună CEN-CENELEC.
Cu acest prilej vor sosi, la Bucureşti, peste 200 de membrii marcanţi, reprezentând organizaţiile de standardizare din toate ţările europene membre ale UE, organisme europene şi internaţionale asociate acestora, direcţiile generale din cadrul Comisiei Europene. Vor participa deasemenea reprezentanţi ai structurilor asociative industriale europene precum şi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor.
Conferinţa comună a celor două organisme europene de standardizare are ca subiect „Standardele europene, suport pentru supravegherea pieţii”. Lucrările conferinţei se vor bucura de participarea reprezentanţilor Parlamentului European şi Comisiei Europene– DG Industry and Enterprise, Guvernului României, IMCO – Comitee an Internal Market and Consumer Protection, reprezentanţi ai PROSAFE - The Product Safety Enforcement Forum of Europe Authorities, asociaţii reprezentative ale industriei europene – ORGALIME, ANEC.
Organizarea în ţara noastră a acestor evenimente constituie un bun prilej pentru companiile din România de a avea contact atât cu marile companii europene, cât şi cu reprezentanţii organismelor de standardizare europene şi internaţionale.

Comitetul European de Standardizare – CEN
CEN a fost în mod oficial recunoscută ca organizaţie europeană de standardizare pentru alte domenii decât electrotehnică şi telecomunicaţii, în 1961. Domeniile de activitate CEN sunt elaborarea de standarde pentru produse şi servicii în domeniul neelectric (servicii, construcţii, chimie şi agricultură, standarde fundamentale, produse pentru casă şi timp liber, inginerie mecanică, materiale metalice, materiale nemetalice, sănătate, mediu şi protecţia vieţii, transport şi ambalaje), sisteme de certificare şi acreditare.

Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică – CENELEC
CENELEC este în mod oficial recunoscută ca organizaţie europeană de standardizare pentru domeniul electrotehnic şi s-a constituit în 1973. Domeniile de activitate CENELEC sunt elaborarea de standarde pentru produse şi servicii în domeniul electric (standarde generale în electrotehnică, electronică, inginerie electrică), sisteme de certificare şi acreditare.


Asociaţia de Standardizare din România – ASRO
Recunoscută ca organism naţional de standardizare prin HG 985/2004, din anul 2006, este membru cu drepturi depline al Comitetului European de Standardizare - CEN şi al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică – CENELEC.

Mai multe detalii despre acest eveniment, inclusiv programul celor trei zile, puteţi obţine accesând site-ul Asociaţiei de standardizare din România, www.asro.ro.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la e-mail: conferinta2008@asro.ro


Speranta Stomff
021-316 99 74

Despre ASRO-ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA

ASRO - Asociaţia de Standardizare din Romania

Participare: Intrare libera