Sigle

Programului Operational Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor

ANUNT DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” ILBAH Studio SRL (Atelierele ILBAH)

BUCURESTI - 28 decembrie 2020

Comunicat tip General in Media / Publicitate

LBAH STUDIO SRL (Atelierele ILBAH), cu sediul in MUNICIPIUL BUCURESTI, localitatea Bucuresti, str. Str. RASARITULUI, nr. 6, CAMERA 1, telefon 0744457890, inregistrata sub nr. J40/14340/2012 la oficiul Registrului Comertului, CUI/CIF 30983506, deruleaza incepand cu data de 17.12.2020 proiectul ’’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor’’, in baza Contractului de finantare Nr. M2-1128 din 08-12-2020, incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului, BUCURESTI

Obiectul contractului il reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Rezultate in urma implementarii proiectului: Mentinerea sau suplimentarea numarului de angajati existenti la data inscrierii electronice pentru o perioda de minim 6 luni de la momentul platii ajutorului financiar si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii beneficiarului ILBAH STUDIO SRL

Valoare grant nerambursabil: 725925 RON

Valoare cofinantare: 108888.75 RON

Perioada de implementare a proiectului este de 180 zile calculate din momentul platii, respectiv 17.12.2020 . 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020