Train the trainers (ToT) - curs autorizat CNFPA

Cluj-Napoca - 21 ianuarie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

ATU Consulting organizeaza in perioada 6 - 8 martie 2009 ToT - Modulul I, curs autorizat CNFPA, MECI si MMFPS.

Ce este CNFPA?

Consiliul Naţional de formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) este o instituţie coordonată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI). CNFPA îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificări profesionale, autorizează furnizorii de formare profesională şi oferă certificare pentru competenţele profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă.

Beneficiile cursurilor autorizate CNFPA
Cursurile autorizate CNFPA oferă certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.
La finalul cursurilor, absolvenţii devin profesionişti certificaţi conform ocupaţiilor din COR (formator, manager resurse umane etc).
Conform legii, începând cu 2010 ocupaţia de formator poate fi profesată doar de persoanele certificate CNFPA (în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor).

ATU Consulting este autorizat începând cu 2008 pentru organizarea cursurilor de Formator. Este în curs de autorizare pentru cursurile de Managementul Resurselor Umane şi Dezvoltarea de competenţe antreprenoriale.

OFERTĂ CURS AUTORIZAT CNFPA - TRAIN THE TRAINERS (FORMATOR)

Cursul de Formator organizat de ATU Consulting are la bază experienţa de 5 ani a companiei în domeniul trainingului, dinamicii de grup şi dezvoltării de competenţe. Cursul este susţinut de traineri formaţi în România şi Germania, cu experienţă de peste 10 ani în domeniul dezvoltării personalului şi dezvoltării de competenţe.

Este un curs interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţe de formator. Metodologia de lucru presupune atât transmiterea de cunoştinţe specifice domeniului, cât şi dezvoltarea efectivă de competenţe în conceperea, pregătirea şi livrarea unui training. Cursul pune accent pe dezvoltarea competenţelor de lucru cu grupul şi de adaptare la nevoile grupului.

Cursul cuprinde următoarele teme:
1.PREGĂTIREA TRAININGULUI
dezvoltarea personală ca trainer
procesul de învăţare la adulţi
analiza de nevoi
elaborarea unui program de training

2.LIVRAREA ACTIVITĂŢILOR DE TRAINING
comunicarea în grupul de formare
gestionarea grupului în formare
aspecte tehnice în training

3.EVALUAREA ÎN TRAINING
evaluarea procesului de formare
evaluarea participanţilor
evaluarea trainerilor

4.APLICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR SPECIALE DE FORMARE
pregătirea unui portofoliu de formare
susţinerea practică a unei secvenţe de training
sesiuni individuale de mentoring pentru pregătirea portofoliului şi a secvenţei de performare

Cursul presupune 136 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice. Cursul este organizat în 6 module desfăşurate la sfârşit de săptămână (vineri, sâmbătă, duminică). Preţ – 475 euro (cu TVA inclus).

In urma absolvirii acestui curs, veţi primi certificat de formator recunoscut de MMFPS şi MECI.
Certificatul vă recunoaşte competenţele necesare profesiei de formator - cod COR 241205.

Despre ATU Consulting

ATU Consulting activează din 2004 în domeniile managementului şi al resurselor umane, şi livrează trei tipuri de servicii:

Programe de dezvoltare (training şi team building)
Programe de analiză&dezvoltare de competenţe (A&DC)
Programe de analiză&dezvoltare organizaţională (A&DO)

Mai multe informaţii despre noi puteţi consulta pe www.atuconsulting.ro.
400352 Cluj-Napoca
str. Observatorului 121/12
office@atuconsulting.ro