Austral Trade obtine certificarea pentru Standardul de Responsabilitate Sociala SA 8000

BUCURESTI - 18 noiembrie 2013

Comunicat tip Administrativ / Management in CSR

Austral Trade, lider in distributia produselor de birotica si papetarie , a obtinut certificarea pentru Standardul de Responsabilitate Sociala SA 8000 .

Austral Trade obtine certificarea pentru Standardul de Responsabilitate Sociala SA 8000

Austral Trade, lider pe piata romaneasca de birotica si papetarie, aniverseaza in 2013 20 de ani de existenta. Misiunea Austral, de a creste in permanenta calitatea solutiilor furnizate, oferindu-le clientilor profitabilitate, prestigiu, confort, odata cu crearea conditiilor optime de lucru in birou , se regaseste in tot ceea ce face, prin activitatea de zi cu zi.

Luna aceasta, Austral a mai facut un pas in directia imbunatatirii continue a calitatii, prin includerea in sistemul de management integrat   a unei noi componente  −  certificarea pentru Standardul de Responsabilitate Sociala SA 8000.

Prin sistemul de management integrat deja implementat,  Austral isi propune urmatoarele:

- declararea calitatii ca principiu de baza al tuturor activitatilor organizatiei;

- conservarea si protejarea mediul inconjurator prin reducerea cantitatii de deseuri generate si colectarea selectiva a acestora, precum si valorificarea/eliminarea lor prin centre specializate;

- protejarea securitatii si sanatatii angajatilor prin imbunatatirea nivelului de securitate a angajatilor astfel incat numarul de incidente sa fie zero;

- identificarea preventiva si controlul pericolelor care pot afecta sanatatea si securitatea ocupationala a angajatilor si a partilor interesate precum si prevenirea si limitarea daunelor in situatii de urgenta;

- respectarea tuturor prevederilor standardelor la care a aderat, a legislatiei nationale precum si a altor legi aplicabile sau cerinte, nationale si internationale, la care organizatia a subscris;

- respectarea drepturilor angajatilor si asteptarilor comunitatii locale prin aplicarea celor mai bune practici privind locul de munca si conformarea cu toate cerintelor standardului  SA 8000:2008 privind munca infantila, munca fortata si obligatorie, sanatatea si securitatea in munca, libertatea de asociere si dreptul la negociere colectiva, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru si remunerare.

Angajatii Austral cunosc politicile companiei, sunt instruiti, motivati si constientizeaza importanta crearii unei culturii organizationale de implicare activa in realizarea tuturor angajamentelor asumate, asigurandu-se totodata comunicarea permanenta cu clientii, furnizorii si cu toate persoanele care lucreaza pentru sau in numele AUSTRAL TRADE, cu comunitatea locala si cu toate partile interesate.

Austral Trade este o companie romaneasca certificata  ISO 9001 :2008 −  Sistemul de management al calitatii,  OHSAS 18001 :2007 − Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale si SR EN ISO 14001:2005 − Sistemul de management de mediu .