Strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medicoeducaționale de calitate – PN4049-

BUCURESTI - 21 iunie 2022

Comunicat tip General in Sanatate

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în calitate de Promotor de Proiect,
alături de Partenerii:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
Asociația Filantropia Oradea
Fundația Filantropia Timișoara
Asociația Română pentru Promovarea Sănătățiivă invită la conferința de lansare a proiectului „Centre comunitare integrate:program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii sociomedico - educaționale de calitate – PN4049”
Evenimentul va avea loc miercuri, 22 iunie 2022, începând cuora 10, la sediul INSP din Strada Dr. Leonte Anastasievicinr.1-3, Sector 5, București - sala 317

CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT CENTRE COMUNITARE INTEGRATE: PROGRAMSTRATEGIC DE CREȘTERE A ACCESULUI POPULAȚIEI VULNERABILE LA SERVICII SOCIO-MEDICOEDUCAȚIONALE DE CALITATE – PN4049

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în calitate de Promotor de Proiect,alături de Partenerii:Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului TimișAsociația Filantropia Oradea Fundația Filantropia Timișoara Asociația Română pentru Promovarea Sănătățiivă invită la conferința de lansare a proiectului „Centre comunitare integrate:program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii sociomedico - educaționale de calitate – PN4049”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 22 iunie 2022, începând cu ora 10, la sediul INSP din Strada Dr. Leonte Anastasievicinr.1-3, Sector 5, București - sala 317

INVITAȚIE VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.363.688€ Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 2.009.135€ oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.Obiectivul proiectului este de creștere a incluziunii sociale și combatere a sărăciei,pentru minim 1300 persoane, prin dezvoltarea și implementarea unui program holisticintegrat de evaluare a nevoilor și de furnizare de servicii integrate în domeniileasistență socială, sănătate, educație, locuire, la nivelul comunităților defavorizate din județele Bihor și Timiș, în vederea asigurării accesului populației vulnerabile la serviciide calitate, adaptate nevoilor identificate.

www.eeagrants.ro www.frds.ro

Vă așteptăm cu interes!