Start implementare proiect grant de Capital de lucru - AVRAAM TRAVEL

BUCURESTI - 15 aprilie 2021

Comunicat tip General in Turism

AVRAAM TRAVEL SRL cu sediul în MUNICIPIUL BUCUREŞTI, localitatea BUCURESTI, Str. VOICU TOMSCU, nr. 16, derulează, începând cu data de 09-04-2020, proiectul „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19”, cod RUE M2-8191, co-finanţat din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

.

.

Proiectul se implementează în Municipiul BUCURESTI, localitatea BUCURESTI, Str. Voicu Tomescu, nr. 16, in termen de cel mult 180 de zile de la data primirii ajutorului.

Obiectivul general este reprezentat de sprijinirea pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Obiectivul specific este reprezentat de menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni si menținerea/creșterea numărului de angajați al AVRAAM TRAVEL SRL

Proiectul are o valoare totala de  168440.73 lei formata din 146470.2 lei valoarea financiară nerambursabilă Grant Capital de lucru si 21970.53 lei valoarea contributiei proprii echivalenta cu 15% din valoarea grantului neramburasabil.

 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: COSTEL BIRLEANU Funcţie: Administrator Tel. 0731396104 E-mail: costel@avraamtravel.ro